שאר יחידות הפעילות של המתנ"ס

המרכז הפדגוגי פסג"ה

זהו מרכז השתלמות אזורי העומד לרשות המורים תושבי העיר וכולל מרכזים לפיתוח תכניות לימוד במקצועות השונים. ניתן למצוא במרכז חומרים ארכיוניים מראשית הקמתה של העיר, בשנת 1948, ולאורך ההיסטוריה המודרנית שלה.

שעות פעילות:

ימים א'-ה' 16:00-8:00

הקורסים מתקיימים עד 19:00

כתובתנו: רחוב דוד רמז 4.

טלפון: 04-6581568

פקס: 04-6588018

מייל: pisgabs@gmail.com

 

מינהלת הרובעים

קהילה – רובעים מודל העבודה הקהילתית

מינהלת הרובעים זוהי דרך לקדם את הצרכים של התושבים, בדרך של חלוקת בית שאן ל-4 רובעים. המינהלת מקבלת החלטות על הצרכים בכל רובע, ומעבירה אותם לטיפול הרובע והעירייה. בכך, העירייה שומרת על קשר קרוב עם התושבים ודואגת לרווחתם מקרוב.

העשייה הקהילתית

מינהלת הרובעים מקדמת את העשייה הקהילתית, על מנת שתעצים את נכסי הקהילה הקיימים בעיר, תוך חיזוק הרשתות והחיבורים בין מרכיביה. עשייה זו תוביל לשיפור איכות החיים של התושבים ולשיפור הדימוי והאטרקטיביות של העיר.

עשייה קהילתית מאפשרת העלאת המודעות של התושבים לעשייה העירונית, בכל הרמות. מודעות זו תאפשר למצות את הפוטנציאל הקיים בעיר למעננו ולמען. עובדי עירייה ומשרתי ציבור שיהיו קשובים לצרכים אותם מעלים התושבים, ויפעלו תוך חיזוק הקשר שבין מחלקות העירייה, הגופים הפועלים בעיר עם התושבים יסייעו לגאווה היישובית ולשביעות רצון התושבים.

יתרונות שיתוף הפעולה

במצב עשייה בה העירייה, התושבים והארגונים הפועלים בעיר עובדים מתוך ההבנה כי לכולם אינטרס משותף עליון להיטיב את יומם ואת איכות חייהם, השיתוף הוא ערך חשוב שיחזק כל אחד מהשותפים ויחזק את העשייה העירונית לרווחת העיר, תושביה ופרנסיה.

נדבך חשוב בחיי הקהילה הוא השפעתו של הפרט על הליך קבלת החלטות הנוגעות לו והשפעתם על סביבת מגוריו ואיכות חייו. ככל שהתושב יהיה מעורב יותר בתהליך קבלת ההחלטות תהיה לו השפעה על איכות ההחלטות המתקבלות. חברי המינהלת ברובעים שואבים את כוחם ומקור סמכותם מתושבי הרובע.

מרכז קהילתי "בית הידידות" שכונות א.ט.ד

כתובתנו: רחוב מיזוג גלויות 12 בית שאן

צוות המרכז הקהילתי

מנהל: נסים זמיר נייד:  050-9273292 //  050-6512003

מזכירה\רכזת חוגים: אושרת מויאל

רכז\ת נוער וקהילה: בית חם

עובדת משק: גלית

פניות: 04-6586987 פקס: 077-5586987

טלפון: 0547417600

מייל: hemavigail@gmail.com

http://www.btf.co.il/


"שותפות ביחד" (2000), בית שאן-קליבלנד

"שותפות ביחד" היא יוזמה שמרכזה מתקיימים קשרי גומלין בין העיר בית שאן, המוא"ז עמק המעיינות והקהילה היהודית בקליבלנד, והיא מיסודה של הסוכנות היהודית, שהוקמה בשנת 1995. השותפות פועלת לחיזוק ומיצוב הקשר עם הקהילה השותפה כמרכיב משמעותי בהוויה האישית, המשפחתית והציבורית בבית שאן, תוך הגברת שיתופי פעולה במגוון תחומים, בין השאר חיזוק ופיתוח בתחומי החינוך, התיירות, המנהיגות קהילתית, הכשרת המתנדבים והעצמת התושבים.

תכניות הדגל

תכניות הדגל של "שותפות ביחד" כוללות את התכנית בוני קהילה לפיתוח ולהכשרת מתנדבים בעיר, שיהוו שגרירי אחדות לפיתוח מנהיגות בבני נוער. תכנית זו היא צוהר לעתיד, שנועדה לחיזוק ולהעצמת ילדים מאזורי מצוקה בעיר. כמו גם, במסגרת זו, מתקיימות תכניות חינוכיות בין בתי הספר בעיר לבין בתי ספר בקליבלנד.

כתובתנו: רח' הנעמן 3 (מרכז דרור בית המוסיקה)

טלפון: 04-6055130

בקרו באתר האינטרנט של השותפות

דילוג לתוכן