מרכזים קהילתיים נוספים של בית שאן

מינהלת הרובעים

קהילה – רובעים מודל העבודה הקהילתית

מינהלת הרובעים זוהי דרך לקדם את הצרכים של התושבים, בדרך של חלוקת בית שאן ל-4 רובעים. המינהלת מקבלת החלטות על הצרכים בכל רובע, ומעבירה אותם לטיפול הרובע והעירייה. בכך, העירייה שומרת על קשר קרוב עם התושבים ודואגת לרווחתם מקרוב.

העשייה הקהילתית

מינהלת הרובעים מקדמת את העשייה הקהילתית, על מנת שתעצים את נכסי הקהילה הקיימים בעיר, תוך חיזוק הרשתות והחיבורים בין מרכיביה. עשייה זו תוביל לשיפור איכות החיים של התושבים ולשיפור הדימוי והאטרקטיביות של העיר.

עשייה קהילתית מאפשרת העלאת המודעות של התושבים לעשייה העירונית, בכל הרמות. מודעות זו תאפשר למצות את הפוטנציאל הקיים בעיר למעננו ולמען. עובדי עירייה ומשרתי ציבור שיהיו קשובים לצרכים אותם מעלים התושבים, ויפעלו תוך חיזוק הקשר שבין מחלקות העירייה, הגופים הפועלים בעיר עם התושבים יסייעו לגאווה היישובית ולשביעות רצון התושבים.

יתרונות שיתוף הפעולה

במצב עשייה בה העירייה, התושבים והארגונים הפועלים בעיר עובדים מתוך ההבנה כי לכולם אינטרס משותף עליון להיטיב את יומם ואת איכות חייהם, השיתוף הוא ערך חשוב שיחזק כל אחד מהשותפים ויחזק את העשייה העירונית לרווחת העיר, תושביה ופרנסיה.

נדבך חשוב בחיי הקהילה הוא השפעתו של הפרט על הליך קבלת החלטות הנוגעות לו והשפעתם על סביבת מגוריו ואיכות חייו. ככל שהתושב יהיה מעורב יותר בתהליך קבלת ההחלטות תהיה לו השפעה על איכות ההחלטות המתקבלות. חברי המינהלת ברובעים שואבים את כוחם ומקור סמכותם מתושבי הרובע.

צוות מחלקת הרובעים

מנחה קהילתית: אורנה בדר "גשר לעתיד" נייד: 054-4442164

מתאמת ורכזת הרובע המרכזי: שרי מרדכי נייד:053-6246718

רכזת הרובע המרכזי: שרי סלב  נייד:  050-9101033

רכז הרובע המזרחי: אבשלום אברהמין נייד: 054-6766116

רכז הרובע הדרומי: סלומון עזרא נייד: 050-6519299

 

המרכז הפדגוגי פסג"ה

זהו מרכז השתלמות אזורי העומד לרשות המורים תושבי העיר וכולל מרכזים לפיתוח תכניות לימוד במקצועות השונים. ניתן למצוא במרכז חומרים ארכיוניים מראשית הקמתה של העיר, בשנת 1948, ולאורך ההיסטוריה המודרנית שלה.

שעות פעילות:

ימים א'-ה' 16:00-8:00

הקורסים מתקיימים עד 19:00

כתובתנו: רחוב דוד רמז 4.

טלפון: 04-6581568

פקס: 04-6588018

מייל: pisgabs@gmail.com

דילוג לתוכן