תברואה – השירות הוטרינרי

השירות הוטרינרי העירוני ברשות המקומית בית שאן נועד בראש ובראשונה לשמור ולהגן על בריאות התושבים. השירות הוטרינרי מתחייב לעשות זאת תוך שמירה על בריאותם ועל רווחתם של בעלי החיים, על מנת למנוע סכנות ונזקים שמקורם בבעלי חיים, הן חיות המחמד והן חיות המשק כאחד, או במזון ובמוצרי מזון אשר מקורם מן החי. על מנת להפחית את הסיכון השירות פועל גם להגברת המודעות וליצירת יחסי גומלין מאוזנים והרמוניים בין חיות הסביבה והבית לבין בני האדם, כשהדגש הוא על החיים בהרמוניה. זה נעשה תוך קיום של מערך פיקוח בכל התחנות בדרך אותן עוברים מוצרי המזון מן החי, מצאתם מהמשק ועד שהם עולים על שולחן האוכל של התושב. השירות הוטרינרי הנמצא תחת הרשות המקומית כפוף ברמה המקצועית לשירותים הוטרינריים במשרד החקלאות ונמצא בקשרי עבודה מקצועיים עם משרד הבריאות ורשות הטבע והגנים.

השירות הוטרינרי פועל בתחום התברואתי ביתר שאת בדרכים רבות ומגוונות, תוך השקעת אמצעים ומאמצים בלתי נלאים, על מנת למנוע כל צורה של שיווק ושל הפצה של מוצרי מזון מן החי אשר הופקו ויוצרו בניגוד לחוק. כמו גם למניעת קיומה של שחיטה שחורה, המתרחשת במקומות ובתנאים תברואיים מסוכנים לציבור.בין שאר סמכויותיו השירות פועל להחרמתם, להשמדתם ולענישתם של הנוהגים שלא כחוק והמפיצים מוצרים בלתי חוקיים אלה.

הפיקוח הווטרינרי עובד בכמה ערוצים על מנת להקיף את כל גורמי הסכנה שעשויים להתעורר, ולדאוג בצורה הטובה ביותר לבריאות התושבים:

הפיקוח התברואתי של השירות הווטרינרי כולל בתוכו גם את הפיקוח על בתי עסק העוסקים בשיווק ובמכירה של מזון מן החי, הכוללים: מפעלי מזון, חנויות מזון, מעדניות, אטליזים, חנויות דגים, שווקים, מפעלי קייטרינג ובתי אוכל.

הפיקוח הווטרינרי מפקח על מקומות החזקה וגידול של בעלי חיים: חיות משק, חוות רכיבה, כלביות, פינות חי וגני חיות.

תחת תחום אחריותו של השירות לפקח על מניעת התפרצות מחלת הכלבת, בכלל זה איסוף כלבים משוטטים, איסוף בעלי חיים פצועים, טיפול בכל מטרד הנגרם מבעלי חיים.

פעילות השירות והפיקוח של היחידה הווטרינרית מעוגנת בחוקי המדינה ובחוקי העזר העירוניים. הציבור. בראש המחלקה הווטרינרית של עיריית בית שאן עומד ד"ר לאון דוד.

קבלת קהל מתקיימת ביום ד' בין השעות14:00-16:45

במשרדי הוטרינר ביחידה לאיכות הסביבה

טלפונים ליצירת קשר:

04-6060306

050.8383129

 


דילוג לתוכן