תברואה – השירות הוטרינרי

תפקידי השרות הווטרינרי

 • שמירה על בריאות הציבור מנקודת מבטה של הרפואה הווטרינרית
 • הגנה על הציבור מפני מוצרי מזון פגומים שמקורם מן החי
 • מניעת מפגעים והעברת מחלות מבעלי חיים לאדם ולבעלי חיים אחרים
 • שיפור איכותם של מוצרי מזון שמקורם מן החי
 • מניעה והקלה על סבלם של בעלי החיים בתעשיית המזון

תחומי פעילות המחלקה

תוצרת מזון מן החי

 • בדיקות משנה (אופן הובלה, שרשרת הקירור, תיעוד, סימון מזון)
 • ביקורות שוטפות בעסקים קמעונאים ובמפעלים תעשייתיים
 • תפיסות, החרמות והשמדות של מזון פגום
 • טיפול בתלונות ציבור בנושא מזון פגום

פיקוח על מזון ומוצרי מזון שמקורם מן החי

השירות הווטרינרי עורך מעת לעת ביקורת בעסקים שמייצרים, מאחסנים, מוכרים ומשווקים מוצרי מזון מן החי (בשר, עופות, דגים ומוצריהם) באטליזים, בתי אוכל, אולמי שמחות, מפעלים, מינימרקטים, מכולות ומעדניות.

מטרות הביקורת

 • שמירה על כללי תברואה נאותים לאחסנת מוצרי בשר לסוגיו השונים. בדיקת אמצעי קירור בהתאם לסוג המוצר (מצונן/קפוא), סימון המוצר, תאריך תפוגת המוצר, ווידוא כי המוצר ראוי למאכל אדם.
 • יעוץ, הסברה והדרכה תוך שאיפה מתמדת לשיפור איכות המוצרים בעסק. פעולות הסברה בקרב תושבי העיר על מנת לעודדם ולהפכם לשותפים פעילים בנושא איכות הבשר ומוצריו. אכיפת החוק למניעת נזקים הנגרמים מצריכת מזון מזוהם.
 • טיפול מידי בתלונות הציבור על מוצרי מזון מן החי החשודים כמקולקלים (בשר קפוא מופשר, פג תוקף, לא מסומן). באם מתגלים מוצרים מן החי שאינם ראויים למאכל אדם הם מושמדים במקום ע"י הרופא הווטרינר העירוני.

תחנה לבדיקות משנה (בדיקה טרם שיווק)

בדיקת משנה הנה בדיקה הנערכת לרכב המוביל מזון ומוצרי מזון מן החי, אשר מקורם בעיר אחרת. מטרת הבדיקה היא למנוע שיווק של מוצרים מקולקלים. הפעילות כוללת החרמה או השמדה של מוצרי מזון שאינם ראויים למאכל אדם, ו/או מניעת מכירתם של מוצרי מזון אשר איכותם נפגמה ועלולים לסכן את בריאות הציבור. כל רכב המוביל מוצרים מן החי עובר ביקורת בתחנה לבדיקות משנה הממוקמת במשרדי השרות הווטרינרי העירוני, טרם הפצת המוצרים בעסקים השונים.

מהות הבדיקה

 • ניקיון וסימון הרכב
 • רישוי
 • העמסת הרכב באופן המבטיח פיזור נכון של קירור
 • ניקיון אישי של הנהג
 • קירור (ברכב ובמוצריו)
 • תקינות ארגז הקיבול
 • מערכת הקירור והפעלתה הרצופה
 • קביעת דרגת הקירור בהתאם לסוג המוצר המובל (קפוא, מצונן)
 • שמירה על שרשרת קור של המוצר מהמפעל ועד לעסק
 • בדיקת תאריך אחרון לשיווק/שימוש של המוצרים
 • בדיקת תעודות וטרינריות ותעודות משלוח
 • התאמה בין התעודות ובין סוג המוצר המובל
 • לקיחה של דגימות עבור בדיקות מעבדה לשמירה מקסימלית על רמת היגיינה ואיכות בשר גבוהה
 • כל ספק שעבר ביקורת מקבל את חתימת השרות הווטרינרי על גביית תעודת משלוח ו/או חשבונית

עצות שימושיות לצרכנות נכונה

 • אנו ממליצים לציבור הצרכנים לקנות בשר, עופות, דגים ומוצריהם רק בעסקים המחזיקים רישיון עסק כחוק
 • רישיון העסק מונפק ע"י הרשות המקומית ועליו להיות תלוי בבית העסק במקום בולט לעיני הציבור
 • על בית העסק להיות נקי במהלך כל שעות הפעילות
 • העובדים בבית העסק אשר מוכרים מוצרים שאינם ארוזים באריזה מקורית מהמפעל (סלטים ונקניקים במשקל, עופות לא ארוזים) יהיו לבושים בחלוק עבודה נקי וחבושים בכובע לראשם

רשימת ערכי סף לחיי מדף שאינם מוסדרים בחקיקה

 ערך סף טמפרטורה שיווק/אחסון בעלי חיים
5  ימים מצונן (0-4 מע"צ)  עופות
12 חודשים קפוא (18-  מע"צ)
15 חודשים קפוא (18- מע"צ)  בהמות
14  ימים מצונן בואקום או באווירה מבוקרת (0-4 מע"צ)
45 ימים מצונן בואקום  או באווירה מבוקרת (0-2 מע"צ)
5 ימים מצונן (0-4 מע"צ)  דגים
12 חודשים  קפוא (18- מע"צ)
7 ימים מצונן (0-4 מע"צ)   דניס שלם
 7 ימים מצונן (0-4 מע"צ)   סלמון שלם
 7 ימים מצונן (0-4 מע"צ)   לברק שלם

מוצרי מזון ארוזים מראשמוצרי מזון הנמכרים ע"י היצרן וארוזים באריזה קמעונאית, חייבים לשאת תווית עם פירוט של שם המוצר, שם היצרן, כתובתו המלאה של היצרן, מס' הטלפון, מספר רישיון היצרן, הרכב תזונתי, ותאריך אחרון לשיווק.

בריאות הציבור בעסקים

עיקרי פעילות המחלקה

 • רישוי ופיקוח על עסקים הפועלים בתחום המזון – מסעדות, בתי קפה, קיוסקים, הסעדה (קייטרינג), אולמי שמחה, גני אירועים ומרכולים.
 • רישוי ופיקוח על עסקים המבצעים טיפולים לא רפואיים בגוף האדם כמו מספרה, טיפולי יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור.
 • רישוי ופיקוח על בריכות שחיה ומקוואות.
 • טיפול במפגעי תברואה ואירועים העלולים לסכן את בריאות הציבור.

חלוקה לאזורים וסוגי עסקים

עבודת צוות התברואניות מתבצעת בעיקרה עפ"י חלקות העיר לאזורים גיאוגרפיים והצבת תברואנית כאחראית על כל אזור. בנוסף לחלוקה לפי אזורים, מתייחס סידור העבודה גם לחלוקת העבודה עפ"י סוגי העסקים, כמו: אולמות שמחה, בריכות שחיה, מקוואות, מלונות וכדומה.

יודגש כי המחלקה מטפלת בכל העסקים טעוני רישוי מהיבטים תברואיים ברחבי העיר. תדירות הביקורות עומדת בממוצע של ביקורת בבית העסק אחת לשלשה חודשים, כאשר התדירות של הביקורות משתנה עפ"י הנסיבות, למשל בעסקים גדולים של מזון נערכות הביקורות בתכיפות גבוהה יותר.

תהליכי העבודה

התברואנים מבקרים בעסקים , אשר ברובם עסקי מזון, ומסבירים לבעלי ומנהלי העסקים מה עליהם לעשות כדי לעמוד בדרישות התברואיות ואחרות וזאת לצורך קבלת רישיון עסק. ביקורות נעשות גם בעסקים המתנהלים עם רישיון עסק כחוק, אולם יש צורך לבדוק אם הם מקפידים על שמירת תנאי רישיון העסק ועל תנאים תברואיים נאותים כנדרש. בתום הביקורות נמסרים לבעלי העסקים דו"חות כתובים ובהם מפורטים הליקויים שנמצאו וכן ניתנים הסברים המפרטים מה עליהם לעשות על מנת לתקן ליקויים אלה.

במידה ומתברר לאחר מספר ביקורות (תלוי ברגישות הפעילות הנעשית במקום, כפוטנציאל סכנה לשלום הציבור וכן בנתונים נוספים) כי העסק אינו עומד בדרישות החוק ולא מקדם די הצורך את הליכי הרישוי, מועבר דוח עבירה בנושא להמשך טיפול בלשכה המשפטית.

הלשכה המשפטית מדווחת על מהלך ותוצאות ההליכים המשפטיים שננקטו ועל גזרי הדין שהוטלו. לרוב בית המשפט מוציא צו סגירה לעסקים המתנהלים ללא רישיון עסק ו/או קנסות כספיים. צווים אלה בדרך כלל אינם מיידים ולבעל העסק ניתנת שהות נוספת לצורך הסדרת רישיון העסק. אולם, אם מדובר בעסק המסכן את שלום הציבור ניתנת הזכות לאגף רישוי העסקים לערוך שימוע ולהמליץ לראש העיר להוציא צו סגירה מנהלי מידי לעסק.

פרשה טכנית כחלק מתוכנית עסק לבתי אוכל

פרשה טכנית  היא טקסט כתוב, בדרך כלל בצורת חוברת קטנה, אשר מפרט באופן מדוקדק את תהליכי הייצור בבית העסק העוסק בקמעונאות מזון. למעשה –  עסק בתחום המזון, המבקש רשיון עסק מהרשות המקומית, נדרש להגיש לרשות המקומית את הפרשה הטכנית כתנאי להתחלת תהליך רישוי מול גורמי הבריאות השונים האמורים לאשר את קיומו של העסק.
הפרשה הטכנית והתכנית האדריכלית שלובות זו בזו.
הפרשה הטכנית תתאר את תהליכי הייצור העתידים להתקיים במטבח המסעדה/ מעדנייה/ אטליז המרכול וכו׳ החל מקבלת הסחורות כחומר גלם, עבור דרך תהליכי האחסון, שטיפה וחיטוי, הפרדה בין סוגי מזון שונים, וניהול המזון וסיים בהכנתו לכדי מנה המוגשת ללקוח.


דילוג לתוכן