פיתוח בעיר

  • המשך שיווק מגרשים לבנייה: בדיון עם מינהל מקרקעי ישראל במחוז צפון דנו כל הגורמים המקצועיים בשיווק מגרשים המיועדים הן לשיווק תיירותי והן למגורים. בהתאם לסיכומים עם משרד התיירות הוחלט על שיווק מגרשים כשאחד מהם משוריין לשיווק בפטור למכרז לרשת בית מלון. כמו כן נדונו שיווקים עתידיים של פרויקטים בבנייה רוויה שכוללים 50 יחידות דיור בשכונת האקליפטוס, 300 יחידות דיור בשכונת רבין וחמש יחידות צמודות קרקע בשכונת הגלעד.
  • תנופת בנייה בשנים הקרובות בבית שאן: משרד השיכון הודיע לרשות כי כ- 1700 יחידות דיור צפויות במהלך השנים הקרובות.
  • מקווה חדש בשכונת רבין: סגן שר הדתות נרתם להקמת מקווה חדש בשכונת רבין וגם יעניק תקציב של חצי מיליון ₪ למימון התקציב החסר לבניית בית הכנסת 'דרכי יהושע'.
  • "חוק הפרגולות" נכנס לתוקף: מדובר בתוספות בנייה קלות שנכללות בתקנות חדשות ופוטרות מהחובה לקבל היתר בתנאי שהן מתבצעות במסגרת החוק.
  • מכרז לבניית 40 דירות במסגרת בנייה רוויה בשכונת רבין: ועדת המכרזים של משרד הבינוי והשיכון פרסמה כי חברת גלעד מאי , בנייה ופיתוח, זכתה במכרז לבניית 40 יחידות דיור בשכונה הדרום מערבית (רבין) בבית שאן.
  •  תקציבים מיוחדים: אושרו תקציב לשורה של משימות ופרוייקטים בתחום איכות הסביבה (120.000 ₪). אישור תקציב לחיזוק מבנים כנגד רעידות אדמה לבתי ספר רמב"ם, תחכמוני וגלבוע (שישה מיליון ש"ח), חידוש מבנים בבי"ס אדיר שהוזנח במשך שנים (190,000 ₪), שיפוץ מרכז פיס סיעודי( 372,000  ₪ במימון מפעל הפיס),  חינוך סביבתי (137,500 ₪ ), מערכת ממוחשבת שעוברת במיידי לתפקד בזמן חירום (230,000 ₪ ),רכישת גנראטור למרכז הפעלה ( 50,000 ₪ ), השלמת בית הכנסת "דרכי יהושע" בנוף הגלעד שמשרתת את כל תושבי השכונה  (בסך 500,000 ₪ ) במימון המשרד לשירותי דת. אושרה גם הגדלה לתקציב שיפוץ גן כלנית בסך של 50,000 ₪ וגם הגדלת תקציב לשיפוץ מקיף דתי אורט בסך של 300,000 ₪, בסך הכול ביצוע פרוייקט כולל של שדרוג החצרות באורט כללי ודתי בסכום כולל הנאמד  ב-  1.300.000 ש"ח .
  •  תכנית המתאר של בית שאן: צוות מקצועי רחב בתחומים שונים (כלכלה, איכות סביבה, חברה, תחבורה, תיירות ותשתיות), נבחר להכין את התכנית, על ידי מינהל התכנון במשרד הפנים בשיתוף עיריית בית שאן. מדובר בתוכנית מחוללת שינוי ומהפכה של ממש.

 

דילוג לתוכן