מכרזים ודרושים

דרושים

 

תושבים וגולשים יקרים,

לפניכם מכרזים עדכניים ומודעות דרושים.

אנא שימו לב לדרישות המבוקשות ולמועדי ההגשה במודעות שלהלן: 


טופס מועמדות למכרז לקבלת עובדים

קול קורא

קול קורא 13.2022- מתן שירותי טיפול ליחידה לטיפול משפחתי במחלקה לשירותים חברתיים

קול קורא מספר 17.2022 לקבלת היתר זמני להפעלת מערך קורקינטים חשמליים במרחב העיר

מכרזים

מכרז 09-2023 לרכישת רכב ביטחון

מכרז 07-2023 מנהל.ת ישובי.ת למאבק באלימות סמים ואלכוהול

מכרז פומבי 06-2023 מנהל.ת יחידת החינוך הקדם יסודי (גיל רך)

מכרז 03-2023 לאספקת מוצרי מכולת

מכרז 02-2023 עבודות פיתוח וחניות שכונת טירת צבי ובית ספר רמבםפרוטוקול סיור קבלנים בית ספר רמבם וטירת צביתשובות לשאלות הבהרה מכרז 02-2023

מכרז 01-2023 עבודות פיתוח וחניות שכונה אפרוטוקול סיור קבלנים שיכון אתיקון למכרז 01-2023 – עבודות פיתוח וחניות שיכון א

מכרז 43-2022 לתכנון כולל של בית תרבותהסכם תכנון כולל ופיקוח עליון בית תרבות למכרז 43-2022 | תשובות לשאלות הבהרה ושינויים למכרז 43-2022 תכנון בית תרבות – דחיית מועד הגשה והודעה על פתיחה

מכרז 42-2022  מעודכן -אספקת ציוד משרדי לעיריית בית שאן | מענה לשאלות הבהרה מכרז 42-2022 ציוד משרדי | עותק של רשימת ציוד משרדי |

דחיית מועד הגשה מכרז 42-2022 ציוד משרדידחיית מועד פתיחת מכרז 42-2022 אספקת ציוד משרדי

מכרז 38-2022 תכנון וביצוע מעליות במוסדות העירייה

מכרז-37-2022-בריכת-שחיה-עירונית | מכרז-37-2022-כתב-כמויות | מכרז-37-2022-אדריכלות-מערכות-אינסטלציה-פיתוח-וחשמל | מכרז-37-2022-דוח-קרקע-וביסוס | מכרז-37-2022-תכנית-בטיחות | תכניות-קונסטרוקציה-מכרז-37-2022

מכרז 36-2022 מתן שירותי שמאות מקרקעין | מכרז שמאים 36-2022 תשובות לשאלות הבהרה

מכרז 27-2022 אספקת ציוד משרדי

מכרז 20-2022 מתחם הסראיה  |  תשובות לשאלות הבהרה מכרז 20-2022 מתחם הסראיה

מכרז 18-2022 מתן שירותי גבייה ואכיפה לעיריית בית שאןמכרז למתן שירותי גביה ואכיפה והפעלת מוקד 18-2022 – מענה לשאלות הבהרה 1מכרז 18-2022 למתן שירותי עזר לגביה עבור עיריית בית שאן – תשובות לשאלות הבהרה 1 27.12.22מכרז 18-2022 – קבלני גביה – מסמך הבהרות 2 28122022 (3)

מכרז 18-2022 מתן שירותי גביה לעיריית בית שאן – נוסח חדש 1.12.2022

_________________________

בית שאן מכרז 8-2022 מערכות מידע – מעטפת משפטית מעודכן 13.12.2022בית שאן מכרז 8-2022 מערכות מידע ארגוניות – מפרט טכני מעודכן 13.12.2022

מכרז 08-2022 מערכות מידע ארגוניות – מפרט טכני | מכרז מערכות מידע 8-2022 – מענה לשאלות הבהרה

מכרז 08-2022 מערכות מידע – מענה לשאלות הבהרה 3 | מסמך הבהרות 1 – דחיית מועד הגשה מכרז 8-2022 מערכות מידעמכרז מערכות מידע 08-2022 – מענה לשאלות הבהרה 4מכרז מערכות מידע 08-2022 – מענה לשאלות הבהרה 5מכרז מערכות מידע 08-2022 – מענה לשאלות הבהרה 6מכרז מערכות מידע 08-2022 מענה לשאלות הבהרה 7מכרז 8-2022 – מערכות מידע – תשובות לשאלות הבהרה 04012023

מכרז 8 2022 – מערכות מידע – הודעה על סבב נוסף של שאלות הבהרה ודחיית מועד הגשה 9.1.23

מכרז 08-2022 מערכות מידע – תשובות לשאלות הבהרה 18012023בית שאן – מכרז מס' 8 2022 מערכות מידע – מסמך הבהרות 23012023

מכרז 08-2022 מתן שירותי אספקת ותחזוקת מערכות מידע עירוניות |

______________________________________________________________

דוגמת הסכם יועץ 1001

חוזה מאסטר ניהול ופיקוח 1002

1003-חוזה מתכננים – מסטר – עם נספח ביטוח וטופס לאיתור חשש לניגוד עניינים

מאסטר – חוזה קבלן עבודות קטנות 1004

מכרז קבלני ביצוע נוסח 11.17 – עדכון בענין צו התחלת עבודה 1005

נספח א ניגוד עניינים מודפס 1006 

התקשרויות עיריית בית שאן באמצעות החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ

לצפייה לחצו כאן

ועדת שלושה עיריית בית שאן מיום 10.8.2021 – התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח

ועדת שלושה עיריית בית שאן מיום 12/11/2020

נוהל מאגר יועצים – לחץ כאן

הזמנה להגשת מועמדות- לחץ כאן

תחומי ייעוץ- לחץ כאן

כל הנספחים בפורמט PDF  להורדה

נספח א'- הגשת מועמדות

שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים

תצהיר העדר הרשעות

נוהל מעודכן קבלת מידע פלילי בעיריית בית שאן ינואר 2023

הצהרת התחייבות

הסכם יועץ

חוזה ניהול ופיקוח

חוזה מתכננים


שם קובץ

דילוג לתוכן