מינהל כספים

מינהל כספים הינו גוף הממונה על מדיניותה וניהולה של מערכת הכספים בעירייה.

היעדים המרכזיים הינם:

הכנת התקציב השנתי ופיקוח עליו

ייעוץ כלכלי ופיננסי למוסדות העירייה.

הכנת דו"חות כספיים חודשיים, רבעוניים ושוטפים.

תמיכה וסיוע ליחידות העירייה בתחום הכספי.

הגדלת הכנסות העירייה.

ייצוג העירייה בתחום הכספים מול יזמים, משרדי הממשלה, מוסדות וחברות עירוניות.

בקרה רצופה על התקציב במגמת ריסון וחיסכון בעלויות.

שיפור מסדי נתונים לצורך תכנון, חיזוי מגמות, ובקרה על מערכי התקציב.

תגבור הבקרה הכספית על תפקוד גופי הביצוע של העירייה.

העמקת הגביה תוך יישום שינויים מאושרים במערך הגבייה.

סיוע בהכנת דו"חות כספיים מבוקרים.

ניהול מו"מ עם מוסדות, בנקים ומשרדי ממשלה להשגת היעדים הכספיים של העירייה.

ייצוג העירייה בפני גופים ציבוריים שונים.

מינהל הכספים כולל את המחלקות הבאות:

לשכת הגזבר | מחלקת שכר | מחלקת הנהלת החשבונות | מחלקת גביה והכנסות העירייה | מחלקת רכש ואספקה

לנוחיותכם:

לצפייה בבקשה להפחתה חריגה של תעריפי הארנונה לשנת 2022 – לחצו כאן

קובץ תקנות להנחות בארנונה 2017: קובץ התקנות-7802

צו המיסים 2023

דברי הסבר על השינויים בצו הארנונה לשנת 2023

לצפייה בצו המיסים לשנת 2022 – לחצו כאן

לצפייה בצו המיסים לשנת 2021 – לחצו כאן

לצפייה בטיוטת צו המיסים 2020 – לחצו כאן

החל הרישום לקייטנות קיץ!

מועד אחרון לרישום: 26.6.2023

דילוג לתוכן