מינהל ההכנסות – מחלקת הגבייה

בעלי התפקידים ופרטי הקשר של מחלקת הגבייה

מרסל לוי – מנהלת מחלקת הגבייה

כתובת: רח' י-ם הבירה 1 בניין ההסתדרות

טלפון: 04-6489420

טלפון אכיפה: 04-6060458

פקס: 04-6489444

אימייל: beit-shean8@milgam.co.il

 שעות קבלת קהל:

  • ימים א', ב', ד', ה' 8.00-12.00
  • יום  ג' 8:00-12:00 | 16.00-18.00

כללים לגביית חובות – החלטת הועדה לענייני גביה 3.10.22

כללים לגביית חובות – החלטת הועדה לענייני גביה 10.11.22

שירותים הניתנים במחלקה:
גביית מיסים- ארנונה ומים.

צו המיסים 2023

ארנונה:

הנחות לזכאים בהתאם להוראות החוק ניתן להגיש בקשה עד 30 ביוני

 

מים:

להלן הסבר על אופן חישוב צריכת המים.

בהתאם לחוק, כל צרכן חייב בסכום מינימום לחודשיים גם אם סכום החיוב עבור צריכת המים בפועל קטן מסכום המינימום, או אף אם לא הייתה צריכת מים כלל.

משפחה המונה עד 2 נפשות תחוייב בתעריף ראשון (התעריף הנמוך) ל- 14מ"ק ראשונים.

משפחה המונה מעל ל- 2 נפשות הגרות בדירה, זכאית ל- 3.5 מ"ק נוספים לחודשיים לכל נפש, (מעל ל- 2 נפשות בתעריף הראשון למגורים, מעל ל- 14מ"ק הראשונים).
לאחר הגשת הצהרה בכתב והצגת תעודת זהות בה מופיעים שמות בני המשפחה. הזכאות תקפה מיום הגשת הבקשה.

"צריכה משותפת" – ההפרש בצריכת המים שבין מד המים הראשי, לבין מדי המים הדירתיים, המתחלק בין הצרכנים באופן שווה.

"תוספת צריכה" – הפרש צריכת המים שנותרה מהמד הקודם, או תיקון הצריכה מתקופה קודמת.

בכל היעדרות מהדירה (מעל למספר ימים) מומלץ לסגור את המגוף (השיבר) הדירתי ונתק אספקת החשמל לדוד המים החמים.

התשלום בגין צריכת מים ואגרת ביוב מיועד לכיסוי עלויות המים והוצאות האחזקה של רשת המים והביוב בעיר.

חשבונות המים נשלחים לצרכנים מידי חודשיים על גבי חשבון תקופתי. אין הנחות במחיר המים.

התשלומים בעד צריכת המים נקבעים ע"י נציבות המים והם אחידים בכל הארץ ומתפרסמים ב"רשומות".

 

תשלומים:

תשלום חשבון ארנונה ומים

ניתן לשלם בקופת העירייה ובכל הבנקים

 חדש !  קבלת שוברי ארנונה בדואר אלקטרוני – להרשמה לחצו כאן

רצ"ב

טפסים:

הרשאה לבנק להוראת קבע

טופס בקשה לניתוק/פירוק מד מים

הצהרה על עזיבת נכס

טופס עדכון מספר נפשות

טופס בקשת הנחה בארנונה

טופס בקשת הנחה בארנונה ל"נזקק"

 

דילוג לתוכן