רישוי עסקים – הנחיות מיוחדות

בעלי התפקידים ופרטי הקשר:

מנהל מחלקת רישוי עסקים : רפי חמו 

טלפון: 04-6489452
פקס: 04-6586722
אימייל: rafih@bet-shean.org.il

עיריית בית שאן מברכת ומעודדת יוזמות כלכליות ותומכת בהקמתם וקידומם של עסקים חדשים, במקביל מוטלת עליה אחריות לדאוג לכך שהעסקים השונים יפעלו במסגרת החוק על מנת להגן על הציבור הרחב.

אין ספק לאיש כי בתי העסק מהווים מנוף לצמיחה כלכלית של העיר ומתוך מודעות לכך עושה העירייה הכול על מנת ליצור אקלים עסקי מועיל וחיובי עבור עסקים אלה , המפרנסים רבים מתושבי העיר וסביבתה.

מכוחה של חקיקת הכנסת, ישנם עסקים החייבים ברישיון עסק, ואנו מודעים לכך כי השגת הרישיון אינה דבר של מה בכך.

כדי להקל על הליך הרישוי יזמנו והכנו לשירותך את כל המידע שיסייע בידך לקבל רישיון עסק בהקדם.

עובדי המח' לקידום ורישוי עסקים נכונים לסייע לך בקידום הליכי הרישוי לשם השגת רישיון העסק  ויעשו כל מאמץ כדי לזרז ולהקל את ההליך במסגרת החוק.

מדריך יישומי להטמעת תיקון 34 לחוק רישוי עסקים

בעל עסק יקר , לפני פנייתך למח' לקידום ורישוי עסקים, עליך לוודא שהעסק ברשותך טעון רישוי (חייב ברישיון לניהול עסק), לבדיקה האם העסק שלך זקוק לרישיון עסק לחץ כאן

במידה ומצאת כי העסק ברשותך טעון רישוי, עליך להתחיל בהליך הרישוי בהקדם. שעות קבלת קהל ודרכים ליצירת קשר:

שםתפקידטלפוןפקסדואלשעות קבלת קהל
רפאל חמומנהל מחלקת רישוי וקידום עסקים04-648943704-6489478rafih@bet-shean.org.il

ימים: א'-ה'

שעות: 09:00-13:00

יום ג' מ16:00-18:00

גורן יעריתמזכירת המחלקה04-648945204-6489478anat@bet-shean.org.il

ימים: א'-ה'

שעות: 09:00-13:00

יום ג' מ16:00-18:00

תורג'מן אמירמפקח רישוי עסקים04-648946404-6489478amir@bet-shean.org.il

ימים: א'-ה'

שעות: 09:00-13:00

יום ג' מ16:00-18:00

ד"ר עבאד מחאג'נהוטרינר רשותי050-861775904-6489478dr.abedma@gmail.comיום ד' מ-15:00-18:00

כתובת: ירושלים הבירה 1 ת.ד 1 מיקוד: 1177001

מדיניות האכיפה רישוי וקידום עסקים עיריית בית שאן

במידה ומצאת כי העסק ברשותך טעון רישוי, עליך להתחיל בהליך הרישוי בהקדם.

וזאת על פי חוק רישוי עסקים ותקנותיו, צו רישוי עסקים וחוקי העזר העירוניים:

חוק רישוי עסקים

צו רישוי עסקים

תקנות רישוי עסקים
דרישות ומפרטי הרפורמה- סרטון הסברה

הרפורמה בחוק רישוי עסקים – חוברת הסברה

יישום הרפורמה בחוק רישוי עסקים – תיקון 34
אנשי קשר לנותני האישור במשרדים השונים:

רשימת משרדי הממשלה נותני האישור:

שם המשרדכתובתשם איש הקשרמספר טלפוןפקסדוא"ל
משטרהשאול המלך 1הילה אחיטוב60674396458987 
משרד הבריאותרחוב ירושלים 4 עפולהאלה60990286099031Sviva-yizrael@zafon.health.gov.il
כבאותשדרות ספיר טבריהאמנה*4964 tservice@102.gov.il
המשרד להגנת הסביבהרחוב המלאכה 3 ת.ד 575 נצרתאיפתיאל נקד60591316020590rishuytsafon@sviva.gov.il
משרד העבודה והרווחה – שירותים חברתייםרחוב חסן שוקרי 5 חיפה, מיקוד 3311131מאירה נוטסקו86137210747993004Meira.notescu@labor.gov.il
מחלקת הנדסהרחוב ירושלים הבירה 1 בית שאןחגית64894146489446hagits@bet-shean.org.il
וטרינר עירונירחוב ירושלים הבירה 1ד"ר עבאד מחאגנה050-861775904-6489478dr.abedma@gmail.com

קישורים למשרדי ממשלה נותני האישור

איכות הסביבה

משטרה

משרד העבודה

חקלאות

בריאות

כבאות

נציבות שוויון זכויות למוגבלי ניידות

הדרכה והנחיות מסלול תצהיר כיבוי אש לעסקים

הדרכה והנחיות

בקשה לרישיון עסק-במסלול אישור על יסוד תצהיר על עניין כבאות

הדגשים לבעלי עסק טעוני רישוי:

מטרות החוק –רישיון העסק בא להבטיח כי נעשו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק עפ"י מטרות החוק, לטובת הציבור הרחב ובעל העסק. הרישיון בא להבטיח, בין השאר, עמידה בדרישות חוקי התכנון והבנייה, סידורי כיבוי אש, בטיחות בעבודה קיום תנאי תברואה נאותים, מניעת מטרדים לסביבה, מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות.

עסקים טעוני רישוי – משרד הפנים פרסם צו שבו מפורטים סוגי העסקים טעוני הרישוי (כדוגמת עסקי מזון, מפעלים בתי מלאכה, מקומות עינוג ציבורי וכיו"ב) פרטים ניתן לקבל במחלקת רישוי עסקים.

רישיון עסק – עסק טעון רישוי עפ"י החוק מחויב ברישיון מטעם הרשות המקומית, הרישיון הוא אישי, ייחודי למקום ולסוגה.

קבלת רישיון – מותנה בעמידה בתנאים ובדרישות החוק לרבות תכנון ובניה, וכיבוי אש, ובאישורם של משרדי הממשלה, הרשות המקומית וגורמים נוספים.

אישור גורמי ונותני אישור – על פי החוק, הרשות המקומית אינה יכולה להנפיק רישיון עסק ללא עמידה בתנאים, ואישורם של כל גורמי ונותני האישור.

הגבלת זמן לתהליך הרישוי – גורמי הרישוי ונותני האישורים מחויבים להשיב על הפניות אליהם בזמנים שנקבעו בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) התשס"א 2000 – עמידה מהירה בתנאים תקצר את הליך הרישוי.

ביטול רישיון – הרשות המקומית רשאית לבטל רישיון עסק מיוזמתה, או מיוזמת נותן האישור אם העסק חרג מתנאי הרישיון.

איסור התקשרות – חל איסור על  משרדי הממשלה, חברות ממשלתיות ורשויות מקומיות להתקשר בקשר חוזי עם עסקים טעוני רישוי שאין להם רישיון עסק תקף.

עונשין – ניהול עסק ללא רישיון מהווה עבירה פלילית. העסק צפוי לצו סגירה מנהלית, ובעליו צפוי להיתבע לדין, לקנסות גבוהים, ולהטלת עונשי מאסר.

חשוב לדעת ! ! !

רישיון העסק הינו אישי וניתן אך ורק לבעל העסק ו/או מפעיל העסק ורשום על שמו. הרישיון אינו ניתן להעברה לא על שם בעל עסק אחר ולא למקום אחר.

בעל עסק חייב ברישיון חדש להפעלת העסק במקרים הבאים:

  1. שינוי בעלות בעסק
  2. שינוי בסוג העסק
  3. שינוי/תוספת בעסק קיים או הרחבתו
  4. תוספת סוג/פריט לעסק
  5. שינוי מקום העסק
  6. עסקים המחויבים בחידוש תקופתי של הרישיון

המחלקה לרישוי עסקים עומדת לשירותכם למתן מידע בכל נושא ועניין הקשורים לפתיחת עסק ולניהולו.

נוהל רישוי עסק שאינו עומד בדיני התכנון והבניה

הנגשה

מדריך להנגשת עסקים קטנים

חוברת הסבר לעסקים החייבים בנגישות

חוברת הנחיות לתכנון חניות לנכים

מדריך להנגשת מסעדות ובתי קפה

רשימת מקומות ציבוריים הנדרשים באישור נגישות

רשימת מורשי נגישות מבנים תשתיות וסביבה

תצהיר של מבקש רישיון עסק או היתר זמני על התקיימות הוראות הנגישות בעסק

תצהיר של מבקש רישיון עסק או היתר זמני על התקיימות הוראות הנגישות בעסק מונגש 

טופס בדיקה עצמית: נגישות בעסק
טופס בדיקה עצמית: נגישות בעסק מונגש 
 

 

החל הרישום לקייטנות קיץ!

מועד אחרון לרישום: 26.6.2023

דילוג לתוכן