היתרים לפי חוקי עזר עירוניים

כל עסק, בין אם הוא חייב ברישיון לניהול עסק או לא, יכול להגיש בקשה להיתר מיוחד, על פי חוקי העזר העירוניים.

 

היתרים מיוחדים הרלוונטיים לכל בתי העסק:

  • היתר להוצאת סחורה וחפצים
  • היתר לפעילות זמנית במדרכה
  • היתר למכונות ממכר אוטומטיות

 

היתרים מיוחדים הרלוונטיים לבתי אוכל בלבד:

  • היתר לילה
  • היתר להצבת שולחנות וכסאות
  • היתר לפרגוד

 

שימו לב חלק מההיתרים מחויבים בתשלום אגרת ההיתר.

שימו לב במקרים חריגים בסמכות העירייה לבטל את ההיתר המיוחד שקיבל בעל העסק.

 

מאגר חוקי עזר

היתר לילה לבתי אוכל

במאגר הטפסים תוכלו לקבל את ההנחיות להצבת שולחנות וכסאות והנחיות  להיתר לילה. ההיתר כרוך בתשלום אגרה.

מדיניות היתר לילה בבית שאן, עפ"י חוק עזר לבית שאן (פתיחת בתי עסק וסגירתם), התשנ"ו 1996 (תיקון תשע"א 12.9.11) מוגדרות שעות פתיחה וסגירה של בתי העסק .

רשות הרישוי הכינה הנחיות מיוחדות לתכנון והצבת שולחנות וכסאות בשטח המדרכה לבתי אוכל. במסמך ההנחיות תוכלו למצוא הנחיות, דוגמה לתרשים שולחנות וכסאות,

 

טופס בקשה להיתר לילה

 הנחיות להצבת שולחנות וכסאות

 טופס בקשה להצבת שולחנות וכסאות מחוץ לעסק

 טופס בקשה להצבת סחורה וחפצים מחוץ לעסק

 

היתר לפעילות זמנית במדרכה

רשות הרישוי הכינה עבורכם הנחיות מיוחדות לפעילות זמנית במדרכה ניתן לבדוק אילו עסקים רשאים לקבל היתר, למי ניתן לפנות לקבלת ההיתר ואת הטופס הנדרש להגשת בקשה.

 

היתר להצבת דוכני מכירה במועדים מיוחדים

רשות הרישוי הכינה מסמך הנחיות מיוחדות להצבת דוכני מכירה במועדים מיוחדים בהנחיות מפורטים המקומות בהם ניתן למקם דוכנים, באילו מועדים, למי ניתן לפנות לקבלת ההיתר ואת הטופס להגשת הבקשה להיתר.

הנחיות לדוכני הסברה והתרמה

טופס בקשה להצבת שולחן הסברה

הוקמה מנהלת התחדשות עירונית בבית שאן

דילוג לתוכן