מינהלת עסקים

מינהלת עסקים רואה בתפקידה חלק מראייה עירונית כוללת שנועדה לשפר את השירות הניתן על ידי הרשות המקומית לתושבים ולבעלי העסקים בתחומי העיר, להעמקת הקשר בינה לבין הגופים העסקיים והכלכליים הפועלים בעיר ולוודא כי הם יקבלו מענה כולל ומידי בשעת הצורך.

דילוג לתוכן