מחלקת הגזברות

עטאללה סבאג גזברותגזבר העירייה – עטאלה סבאג

טלפון: 04-6489412

פקס': 04-6489434

דואר אלקטרוני: Atalla@bet-shean.org.il

כתובת: רח' ירושלים הבירה 11, בית שאן, ישראל 11710

שםתפקידטלפוןפקס'דואר אלקטרוני
ליאת כהןמזכירת גזבר04-648941204-6489434liat@bet-shean.org.il
מיכל דייןרכזת תב"רים04-648945604-6489434michald@bet-shean.org.il
אילנה עזראמנהלת חשבונות04-648940204-6489434ilana@bet-shean.org.il
הדר ברששתמנהלת חשבונות04-648943304-6489434hadar@bet-shean.org.il
הדס בניסטישכר ומשאבי אנוש04-648946604-6489451dosi@bet-shean.org.il
כרמית מנחםמנהלת חשבונות04-648943204-6489434carmit@bet-shean.org.il
דניאל אבן חייםמנהלת חשבונות04-648949604-6489434daniel@bet-shean.org.il

יעדים ומשימות מרכזיים
מינהל כספים הינו גוף הממונה על מדיניותה וניהולה של מערכת הכספים בעירייה.
היעדים המרכזיים הינם:
הכנת התקציב השנתי ופיקוח עליו
ייעוץ כלכלי ופיננסי למוסדות העירייה.
הכנת דו"חות כספיים חודשיים, רבעוניים ושוטפים.
תמיכה וסיוע ליחידות העירייה בתחום הכספי.
הגדלת הכנסות העירייה.
ייצוג העירייה בתחום הכספים מול יזמים, משרדי הממשלה, מוסדות וחברות עירוניות.
בקרה רצופה על התקציב במגמת ריסון וחיסכון בעלויות.
שיפור מסדי נתונים לצורך תכנון, חיזוי מגמות, ובקרה על מערכי התקציב.
תגבור הבקרה הכספית על תפקוד גופי הביצוע של העירייה.
העמקת הגביה תוך יישום שינויים מאושרים במערך הגבייה.
סיוע בהכנת דו"חות כספיים מבוקרים.
ניהול מו"מ עם מוסדות, בנקים ומשרדי ממשלה להשגת היעדים הכספיים של העירייה.
ייצוג העירייה בפני גופים ציבוריים שונים.

מינהל הכספים כולל את המחלקות הבאות:
לשכת הגזבר.
מחלקת שכר.
מחלקת הנהלת החשבונות.
מחלקת גביה והכנסות העירייה.
מחלקת רכש ואספקה.

מחלקת הנהלת חשבונות:
הכנת התקציב השנתי הרגיל וליווי תהליך אישורו בכל הרמות.
מעקב, עדכון ובקרה שוטפת אחר ביצוע התקציב המאושר.
הכנת דוחות כספיים חודשיים, רבעוניים והשנתיים.
קיום מערך בקרה מול הבנקים, מוסדות ונותני שירותים שונים.
הפקת דו"חות מצב הבנקים, תזרים מזומנים ועריכת התאמות הבנקים.
טיפול בביטוחי העירייה.
ביצוע פקודות תשלום וחשבונות נלווים ובקרתם: חוזית, תקציבית, חשבונאית.
טיפול בערבויות ומשכונות לסוגיהן.
שיפור מסדי הנתונים לצורך תכנון ובקרה תקציבית.
ליווי המבקרים לבדיקת הדו"חות הכספיים, שנתמנו מטעם משרד הפנים.
בדיקה חודשית של סעיפי הכנסות/הוצאות של יחידות הסמך של עירייה.
בדיקת יתרות החובה/זכות בסעיפי התקציב השונים.
טיפול בהגשת בקשות לתמיכות – ובדיקת הטפסים.
קיום מערך בקרה של רישומי מערך הגביה השכר והנהלת החשבונות.

הוקמה מנהלת התחדשות עירונית בבית שאן

דילוג לתוכן