מקלטים ציבוריים וחניונים

בעמוד זה מרוכז כל המידע הנוגע לכל המקלטים וחדרי המיגון הפזורים ברחבי העיר. לנוחיותכם המידע מסווג על פי כתובות או לחילופין על פי שם המוסד, על מנת שיהיה קל להתמצא בשעת הצורך. הטבלאות בהמשך מופיעות על פי הסדר הבא: מקלטים ציבוריים, מקלטים בבתי ספר ומיד לאחריהם חדרי המיגון בגני ילדים ובמוסדות ציבוריים. כמו כן מצוין גודל המרחב המוגן במ"ר. המקלטים נועדו לשמור על ביטחונכם, שמרו עליהם נקיים ופנויים כדי שישמשו אתכם בורה הטובה ביותר בשעת הצורך. בבית שאן 117 מקלטים ציבוריים ו-61 מקלטים במוסדות העירייה. תחת תחום אחריותה של מחלקת הביטחון לטפל באחזקה, בניקיון, בתשתיות החשמל, בצביעה ובהכנתם לשעת חירום.

מקלטים ציבוריים

מס מקלט כתובת גוש חלקה גודל ממ"ר הערות
1 ביה"ס מאיר 22907 36 97
2 ביה"ס גלבוע 22908 17 61.7
3 ביה"ס תחכמוני 22828 9 97
4 ביה"ס חלוצים 22897 9 61.5
5 שכ עממי 4 22878 47 61.5
6 שכ ג 3 22891 42 97
7 שכ אליהו 384 22894 43 61.5
8 שכ אליהו 360 22893 77 61.5 דו תכליתי
9 שכ אליהו  486 22894 54 97
10 שכ אליהו 527 22894 53 97 דו תכליתי
11 שכ אליהו 520 22893 164 61.5
12 שכ אליהו 132 22893 1 61.5 דו תכליתי
13 שכ א 108 22879 24 97 דו תכליתי
14 שכ חסכון 14 22871 150 97 דו תכליתי
15 שכ חסכון 19 22878 86 97 דו תכליתי
16 שכ' ג' 9 22890 88 97
17 שכ' ט' 843 22890 83 97
18 שכ' ט'  838 22890 97 97
19 שכ' ט' 841 22890 82 61.5
20 שכ' ד' קופת חולים 22890 83 97
21 שכ' ד' 831 22890 77 61.5
22 שכ' ד' 130 22890 10 97
23 שכ' ד' 829 22890 2 97
24 שכ' א' 104 22879 16 61.5
25 שכ' א' 41 22914 16 61.5
26 שכ' א' 852 22879 12 61.5
27 שכ' אלי כהן 425 22828 3 61.5
28 שכ' ב' 421 22878 91 61.5
29 שכ' עממי 9 22878 28 61.5
30 שכ' ד' 472 22890 7-8 61.5 דו תכליתי
31 שכ' ד' 818 22890 7 61.5
32 שכ' ד' 104 22890 8-9 61.5 דו תכליתי
33 שכ' ג' 229 22878 7 61.5 דו תכליתי
34 שכ' ג' 224 22878 7 61.5
35 שכ' אליהו 254 22894 53 61.5
36 מועדון תקותינו 22878 11-12 61.5
37 שכ' א' 46 22878 7 61.5
38 שכ' א'  3 22879 6 25 דו תכליתי
39 שכ'  ג' 49 22787 28 25
40 ספריה עירונית 22871 7-8 61 דו תכליתי
41 בית מלאכה 22878 30 25
42 שכ' ג' 62 22891 30 25
43 שכ' ד' 95 משאז 22890 72 25
44 שכ' א' מגרש ספורט 22879 73 25
45 קופ"ח עי' המועצה 11878 63 61.5
46 שכ' אליהו 543 22893 12 25
47 ווילות עיר עתיקה 22872 1 25 דו תכליתי
48 בית משפט 14
49 אלי כהן 409 22878 2 61.5
50 ווילות שכ' אליהו 560 22893 10 120
51 שכ' ט' 847 22891 30 61.5
52 שכ' ט' צבי 1573 22859 7 61.5
53 שכ' ט'צבי 1527 משאז 22859 7 61.5
54 שכ' ט' צבי 1568 22907 43 58
55 שכ' ט.צבי 1570 22859 7 68
56 שכ' ט.צבי 1563 22907 20 58
57 שכ' ט' צבי 1565 22907 47 104
58 שכ' אליהו 33 22894 5 58
59 שכ'ט.צבי 1606 22894 6 58
60 שכ' א' 589 22879 29 58
61 שכ' ג' 2020 22878 28 94 דו תכליתי
62 שכ' ג' 2019 22878 28 94
63 שכ' ג' 2025 22878 26 94
64 בית כ. חסכון 914 22878 28 90
65 בית כ. חסכון 914 22878 28 90
66 בית כ. חסכון 914 22878 28 90
67 שכ' א' 851 22879 13 61.5 דו תכליתי
68 שכ' חסכון 911 22871 180 61.5
69 שכ' ג' בית כנסת 22878 7 61.5
70 שכ' ד' 835 22890 78 61.5
71 שכ' אליהו 525 22894 53 61.5
72 ביה"ס רמבם 22890 42 97
73 ביה"ס מפתן 22892 32 61.5
74 ביה"ס גולני 22907 47 107
75 תנובה 22908 15 94
76 שכ' ג'  2026 משאז 22878 26 64 דו תכליתי
77 שכ' ג' 2024 22893 16 94
78 שכ' אליהו  621 22892 26 64
79 שכ' אליהו  622 22893 84 75
80 שכ' אליהו 620 22893 99 75
81 שכ' אליהו 616 22893 3 75 דו תכליתי
82 שכ' א' 64 / 75 22879 16-19 25 דו תכליתי
83 שכ' חסכון משאז 45 22879 122 25
84 שכ' אליהו 596 22920 11 61.5
85 ווילות ט.צבי 1605 22922 58 61.5
86 וילות ט.צבי 1594 22922 50 61.5 דו תכליתי
87 ווילות שכ' ט.צבי 1624 22922 10 61.5
88 שכ' ט' צבי כביש הבקעה 22922 59 94
89 מגדל מים שכ' אליהו 22923 19-20 61.5 דו תכליתי
90 שכ' ד' 822 22890 24 25
91 מטבח תומר 22913 3 94
92 על יד 7-8 ביה"ס 22913 119 25 דו תכליתי
93 אלי כהן 433 22913 125 61.5
94 אלי כהן מגרש משחקים 22913 65 61.5
95 מועדון נעמת שכ אליהו 22920 65 25
96 עי' מרפאה שכ' אליהו 22920 26 25
97 ביה"ס זריצקי 22875 122 25
98 שכ' ד' קומותיים 82 22970 20 25
99 ווילות שכ' ט '73 22913 28 61.5
100 וילות שכ 'ט' עי' 77 22913 23 61.5
101 זבוטינסקי 22913 19 61.5
102 זבוטינסקי 22913 18 61.5
103 זבוטנסקי 22913 17 61.5
104 בנה בתך שלב א 22907 4 61.5 דו תכליתי
105 בנה בתך שלב ב 22907 15 61.5
106 בנה בתך שלב ג 22907 10 61.5
107 מרכז הפעלה 22915 119 160 דו תכליתי
108 שכונת צמרת 22922 2 61.5
109 שכונת צמרת 22874 4 61.5
110 נוף הגלבוע 307 22878 35 61.5
111 נוף הגלבוע 307 22878 36 61.5
112 נוף הגלבוע 291 22878 90 61.5
113 נוף הגלבוע 22878 87 61.5
114 נוף הגלבוע 22878 21 61.5
115 בנה בתך 22870 18 75
116 נוף הגלעד 22870 19 61.5
117 מרפ"ד 22871 6 97  

מקלטים מוס"ח

151 בי"ס בית יעקב-אדיר 22878 7 97 פרטי
152-157 בי"ס תומר 22913 5 .20 ממ"ר

כל אחד

פרטי
158 בי"ס רמב"ם 22890 42 97 פרטי
159 בי"ס תחכמוני 22878 9 97 פרטי
160 בי"ס מפתן 22892 32 97 פרטי
161 רוזוולט 22897 9 61.5 פרטי
162 בי"ס גלבוע 22908 17 120 פרטי
163-172 בי"ס נועם 22894 29 20 ממ"ר כל אחד פרטי
173 בי"ס מאיר 22907 36 97 פרטי
174 מתנ"ס מרכזי 22908 18 200 פרטי
175 בית-מוסיקה 22859 11 25 פרטי
176

177

מקיף דתי 22908 43 600 פרטי
178-9 מקיף כללי 22908 43 200 ממ"ר כל אחד פרטי
190 מרכז למען הילד 22908 63 61.5 פרטי
191 מרכז יום לקשיש 22878 63 61.5 פרטי
192 ספריה עירונית 22871 7-8 75 פרטי
193 לשכת רווחה 22915 5 61.5 פרטי
194 בית החייל 22878 60 25 פרטי
195 מועדון אישה דתית 22890 42 25 פרטי
196 פעוטון נשות חרות 22872 122 25 פרטי

 

מקלטים בבתי ספר

מס' מס' מקלט בית-הספר גוש חלקה גודל ממ"ר כתובת
1 151 בי"ס (בית יעקב)  אדיר 22878 7 97 שכ' א'

ת.ד. 90

2 152-157 בי"ס תומר 22913 5 20 ממ"ר

כל   אחד

שכ'    גורדון

ת.ד.89

3 158 בי"ס רמב"ם 22890 42 97 שכ' ד'

ת.ד. 71

4 159 בי"ס תחכמוני 22878 9 97 שיכון גורדון

ת.ד. 7

5 160 בי"ס (מפתן) מח"ט אורט 22892 32 97 שיכון גורדון

ת.ד 32

6 162 בי"ס גלבוע 22908 17 120 שדרות הארבעה ת.ד.  85
7 163-172 בי"ס נועם 22894 29 20 ממ"ר

כל אחד

שכ' אליהו ת.ד. 315
8 173 בי"ס מאיר 22907 36 97 שטורמן 24
9 176

177

מקיף דתי 22908 43 600 שד' ארבעה ת.ד. 25
10 178-9 מקיף כללי 22908 43 200 ממ"ר

כל אחד

רח' מוטה גור 3
11 74 בי"ס גולני 22907 47 107 רח' ירושלים הבירה
12 קשת יהונתן אין מקלט ציבורי קומה ראשונה

ממ"ד

רח' ויצמן 2
13 ישיבה תיכונית אין מקלט ציבורי קומה ראשונה

ממ"ד

רח' ויצמן 2
14 תפארת משה שכ' אליהו

ת.ד 435

 

מיגון גני ילדים

גודל מיגון כתובת שם הגן מס'
20 מ"ר מקלט יהושוע אביטן 1 רקפת 1
25 מ"ר ממ"ד בי"ס מאיר יחודי אקלוגי 2
25 מ"ר חדר ביטחון אחד העם 6 כלנית 3
25 מ"ר חדר ביטחון בי"ס תומר סביון 4
25 מ"ר חדר ביטחון בי"ס תומר גלעד 5
25 מ"ר חדר ביטחון מעפילים 6 צבעוני 6
25 מ"ר חדר ביטחון יהושע אביטן 12 הדס 7
25 מ"ר חדר ביטחון הרב טולדנו 16 שקד 8
25 מ"ר חדר ביטחון יצחק הרצוג 18 איריס 9
25 מ"ר חדר ביטחון אהבת ציון 23 רימון 10
25 מ"ר חדר ביטחון בן היודה 25 גפן 11
25 מ"ר חדר ביטחון מוטה גור 26 גלבוע 12
25 מ"ר חדר ביטחון מוטה גור 28 ארז 13
25 מ"ר חדר ביטחון מוטה גור 28 דקל 14
25 מ"ר חדר ביטחון משה דיין 29 ברוש 15
25 מ"ר חדר ביטחון משה דיין 29 תאנה 16
25 מ"ר חדר ביטחון יעקב מרכוס 31 אתרוג 17
25 מ"ר חדר ביטחון יהושוע אביטן 34 זית 18
25 מ"ר חדר ביטחון בי"ס קשת-יהונתן קשת יהונתן 19
25 מ"ר חדר ביטחון טירת צבי 24 בני ציון 20
25 מ"ר חדר ביטחון משה דיין 37 אקליפטוס 21
25 מ"ר חדר ביטחון טולדנו 9 אורנים טיפולי 22
25 מ"ר חדר ביטחון נווה דקל טיפולי ורד 23
25 מ"ר חדר ביטחון יעקוב מרכוס 2 טיפולי אלון 24
15 מ' כ"א 2 מקלטים בי"ס תומר אמהות 25
25 מ"ר חדר ביטחון שכ' אליהו ישראל 26
15 מ' כ"א 2 מקלטים בי"ס תומר אביר יעקב 27
25 מ"ר חדר ביטחון שכ' אליהו מרגלית 28
25 מ"ר חדר ביטחון אלי כהן מאיר 29
אין אין אהבת ישראל נראה אור 30
אין אין אהבת ישראל נראה אור 31
אין אין אהבת ציון אדיר 32
אין אין יוסף טרומפלדור אדיר 33
אין אין יוסף טרומפלדור אדיר 34
25 מ"ר מקלט שיכון ט' מועדון האישה הדתית 35
25 מ"ר מקלט העיר העתיק פעוטון נשות חרות 36

מיגון מוסדות ציבור

גודל מיגון כתובת שם המוסד מס'
אין אין רח' ירושלים הבירה 1 עירייה 1
אין אין רח' ירושלים הבירה 2 מועצת פועלים 2
25 מטר מקלט רח' ירושלים הבירה מופ"ת 3
200 מטר מקלט שדרות הארבעה מתנ"ס דוד 4
25 מטר מקלט רח' ירושלים הבירה4 מרכז יום לקשיש 5
61.5 מטר מקלט שד' הארבעה מרכז למען הילד 6
אין העיר העתיקה ספרייה עירונית 7
61.5 מטר מקלט שאול המלך 7 לשכת רווחה 8
25 מטר מקלט שדרות הארבעה 2 בית-החייל 9
25 מטר חדר ביטחון שיכון א' 17 לשכת העבודה 10
61.65 מטר מקלט שכ' ד' 18 מתנ"ס ד' בית-הידידות 11
25 מטר מקלט רחוב משמר הגבול תחנת מד"א 12
25 מטר חדר בטחון רחוב משמר הגבול תחנת כיבוי אש 13
אין רח' שאול המלך תחנת משטרה 14

מקלטים בבנקים

גודל מיגון כתובת שם המוסד מס'
אין אין רח' שאול המלך בנק הפועלים 1
אין אין רח' שאול המלך בנק לאומי 2
אין אין מרכז רסקו בנק מזרחי 3
אין אין בניין העירייה דואר 4

 

דילוג לתוכן