ביטחון מוסדות חינוך

הכנת מוסדות חינוך בבית-שאן לשעת חירום, בתרגילים, בקורסים בעזרה ראשונה, בהשתלמויות בכיבוי אש, באימונים ומטווחים למורים/רות נושאי הנשק במוסדות חינוך, הספקת ציוד חרום למוסדות והתקנה וטיפול במערכות כריזה במוסדות חינוך.

דילוג לתוכן