ביטחון וחירום

בעלי התפקידים ופרטי הקשר:

מנהל המחלקה: יצחק דהן
טלפון: 04-8568901
פקס: 046480269
דואר אלקטרוני:
Kabat@bet-shean.org.il

מחלקת הביטחון פועלת לשמירה על ביטחון העיר, תושביה ותלמידיה בשגרה ובשעת חירום

 

באחריות המחלקה:

א. טיפול במקלטים ציבוריים ופרטיים, ובפניות מוקד 106.

ב. הפעלת 4 נקודות שיטור קהילתי.

ג. הפעלת מצלמות (בסיוע הסוכנות היהודית) ברחבי העיר.

ד. חיבור מוסדות חינוך וציבור למוקד העירוני.

ה. פעילות שוטפת של סיירת בטחון עירונית.

ו.  הפעלת ניידת משותפת (עם פקח ושוטר) לכל אורך השבוע.

ז. פיקוח והסדר חנייה באמצעות רשות חנייה עירונית.

ח. כינוס ופעילות ועדת מל"ח עירונית וכל הנוגע לשירותי החירום.

ט. אבטחת מוסדות חינוך

אחוקים – חברים בדרכים


דילוג לתוכן