מחלקה משפטית

בעלי התפקידים ופרטי הקשר של מחלקת המשפטים בעיריית בית שאן:

עו"ד מיכל אפרים-אביבי
טלפון: 04-6489407
michal@bet-shean.org.il

מיכל אפרים

היועץ המשפטי הוא תפקיד סטטוטורי הממונה על פי חוק הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי) התשל"ו 1975, ואחראי על פעילות המחלקה המשפטית, במסגרתה ניתנים שירותים משפטיים ליחידות העירייה השונות.

ייעוד ותפקידי המחלקה:

  1. ייעוץ לדרג הנבחר (לראש הרשות, לסגניו ולמליאת מועצת העיר).
  2. ייעוץ לדרג המבצע (למחלקות העירייה ולוועדותיה).
  3. הגשת כתבי אישום בעבירות על חוקים שהעירייה אחראית על אכיפתם.
  4. ייצוג והופעה בבתי משפט ובטריבונלים שיפוטיים שונים.

מידע נוסף על עיריית בית שאן באתר משרד הפנים

מידע נוסף על חוקי העזר העירוניים


דילוג לתוכן