לשכת מנכ"ל העירייה

בעלי תפקידים ופרטי הקשר של לשכת מנכ"ל עיריית בית שאן:

מזכירת לשכת מנכ"ל:
מזל חג'יאן. טל': 04-6489405

תפקידו של מנכ"ל העירייה הוא סטטוטורי, המשמעות לכך היא שסמכויותיו ותפקידיו נקבעו בחוק. מנכ"ל העירייה אחראי על ניהול כל אגפי וכל מחלקות העירייה, בתוך כך על כל עובדי העירייה. מצופה ממנו להתנהל באופן מושכל תוך שימוש במשאבי העירייה, לצורך מתן שירות איכותי לתושבים, לפעול לשיפור איכות חיי תושבי העיר בהתאם לצרכי הקהילה בעיר, על כל גווניה.

תחומי אחריות המנכ"ל:

  1. קידום ויישום של מדיניות והחלטות ראש העירייה.
  2. גיבוש מדיניות התכנון האסטרטגי של העירייה
  3. ניהול עניני העירייה
  4. פיקוח על תחום משאבי אנוש של הרשות המקומית.
  5. קידום וייזום חוקי עזר
  6. ריכוז וליווי ארגוני של ישיבות המועצה והוועדות

דילוג לתוכן