טפסים

מערכת שירותים מקוונים לתושב

מנהל כספים

הרשאה לבנק להוראת קבע

הוראת קבע בכרטיס אשראי

טופס בקשה לניתוק/פירוק מד מים

הצהרה על עזיבת נכס

טופס עדכון מספר נפשות

טופס בקשת הנחה בארנונה

טופס בקשת הנחה בארנונה ל"נזקק"

טופס בקשת הנחה בארנונה ל"נזקק"

קובץ התקנות 2017 להנחה בארנונה-7802

הנצחה

קריטריונים למתן שמות

טופס בקשה לקריאת שם

בקשות תמיכה באגודות ספורט ותנועות נוער

תבחינים תמיכות ספורט ושירותים לקשישים 2023

טופס לבקשת תמיכה

טופס לבנק בנושא תמיכות ותבחינים בספורט

ועדת הקצאות

טופס בקשה להקצאת קרקע לצרכי ציבור

תבחינים - נוסח שאושר במליאת מועצת העיר 2016

חניות נכים

טופס הצהרה לחניית נכה

בקשה להקצאת מקום חנייה לרכב נכה

מסמכים נלווים לבקשת חניית נכה

נוהל הקצאת חניה שמורה לנכה

בתי ספר וגני ילדים

טופס הנחה להזנה

רישוי עסקים

טופס בקשה לרישיון עסק

הצהרה בעלי עסקים

איכות הסביבה

טופס בקשה לרישיון כריתה

טופס הזמנת בדיקה סביבתית

סטודנטים

טופס בקשה למלגה 2022-2023

יקיר/ת העיר

טופס מועמד.ת לקבלת תואר יקיר.ת העיר לשנת תשפג 2023

הוקמה מנהלת התחדשות עירונית בבית שאן

דילוג לתוכן