פרוטוקולים מליאת מועצת העיר

28.06.2022

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר 8.2022 מתאריך 28.6.2022

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר 7-2022 אישור צו הארנונה 2023

26.04.2022

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר 5-2022 מתאריך 26.4.22

05.04.2022

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר 4-2022 מתאריך 5.4.2022

31.08.2021

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר 7-2021 מתאריך 31-8-2021

פרוטוקול מוקלט


09.02.2021

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין – 01-2021 אישור תקציב מיום 09-02-2021

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר – 01-2021 מיום 9-02-2021


24.11.2020

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר 07-2020 מיום 24-11-2020


25.08.2020

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר 06-2020 מיום 25.08.2020


11.08.2020

פרוטוקול מליאה 05/2020 מיום 11.08.20

פרוטוקול מוקלט


04.02.2020

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 2/2020 מיום 4/2/2020


04.02.2020

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מתאריך 4/2/2020 – תקציב 2020

פרוטוקול מוקלט


26.112019

הקלטת פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 26.12.19


26.11.2019

פרוטוקול ישיבת מועצה 8-2019 מיום 26.11.2019


10.9.2019

תמלול ישיבת מועצה 7/2019


10.09.2019

פרוטוקול מליאה 7-2019 מיום 10.9.19


25.06.2019

פרוטוקול 6-2019 ישיבת מועצה מן המניין


21.05.2019

פרוטוקול מועצה 4-2019 21.5.2019


26.02.2019

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין – מס' 03/2019


29.01.2019

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין – מס' 02/2019


08.01.2019

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין – מס' 01/2019
פרוטוקול מוקלט


25.12.2018

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין – מס' 08/2018
פרוטוקול מוקלט


20.12.2018

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין – מס' 12/2018
פרוטוקול מוקלט


27.11.2018

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין – מס' 11/2018
פרוטוקול מוקלט


22.03.2018

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין – מס' 3/2018
פרוטוקול מוקלט


25.2.2018

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין – מס' 2/2018
פרוטוקול מוקלט


10.01.2018

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין – מס' 1/2018
פרוטוקול מוקלט


פרוטוקול ישיבת מועצת העירייה מן המניין מס' 62018

פרוטוקול ועדת תרומות 11.7.18

פרוטוקול ועדת השלושה מיום 15.8.2018

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול, פיקוח 18.06.18

פרוטוקול 1-18

צו מיסים לשנת 2018

פרוטוקול 12-17

פרוטוקול 10-2017

פרוטוקול 5-2017

פרוטוקול 4-2017

פרוטוקול 3-2017

פרוטוקול 2-2017

ישיבת מועצה 15.2.17 הקלטה להורדה

פרוטוקול 1-2017

פרוטוקול תקציב 2017

פרוטוקול 7-2016

פרוטוקול 6-2016

פרוטוקול 5-2016

פרוטוקול 4-2016

פרוטוקול 3-2016

פרוטוקול 3-2016

פרוטוקול ישיבה שלא מן המנין 6-1-16

פרוטוקול 1-2016

פרוטוקול תקציב 2016

פרוטוקול 11-2015

פרוטוקול 9-2015

פרוטוקול 8-2015

פרוטוקול 7-2015

פרוטוקול 6-2015

פרוטוקול 5-2015

פרוטוקול 4-2015

פרוטוקול 3-2015 טלפוני

פרוטוקול 2-2015 טלפוני

פרוטוקול 1-2015

פרוטוקול 6-2014

פרוטוקול 5-2014

פרוטוקול 3-2014

פרוטוקול 2-2014

פרוטוקול 1-2014

פרוטוקול תקציב 2014

דילוג לתוכן