פרוטוקולים מליאת מועצת העיר

4.05.2023

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין מתאריך 4.05.23 מונגש

21.02.2023

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין מתאריך 21.2.23 מונגש

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין 01-2023 מתאריך 21.2.2023 

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין 01-2023 מתאריך 21.2.2023 מונגש 


27.12.2022

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר 12-2022 מתאריך 27.12.2022

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר 12-2022 מתאריך 27.12.2022 מונגש

24.11.2022

פרוטוקול ישיבת מועצה העיר 11-2022 מתאריך 24.11.2022

פרוטוקול ישיבת מועצה העיר 11-2022 מתאריך 24.11.2022 מונגש

26.10.2022

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר 10-2022 מתאריך 26.10.2022

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר 10-2022 מתאריך 26.10.2022 מונגש

9.8.2022

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר 9-2022 מתאריך 9.8.2022

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר 9-2022 מתאריך 9.8.2022 מונגש

28.06.2022

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר 8.2022 מתאריך 28.6.2022

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר 8.2022 מתאריך 28.6.2022 מונגש

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר 7-2022 אישור צו הארנונה 2023

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר 7-2022 אישור צו הארנונה 2023 מונגש

26.04.2022

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר 5-2022 מתאריך 26.4.22

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר 5-2022 מתאריך 26.4.22 מונגש

05.04.2022

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר 4-2022 מתאריך 5.4.2022

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר 4-2022 מתאריך 5.4.2022 מונגש

15.02.2022

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר 3-2022 מתאריך 15.2.2022

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר 3-2022 מתאריך 15.2.2022 מונגש 

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין 2-2022 מתאריך 15.2.2022

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין 2-2022 מתאריך 15.2.2022 מונגש

26.1.2022

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר 1-2022 מתאריך 26.1.2022

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר 1-2022 מתאריך 26.1.2022 מונגש 

 


7.12.2021

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר 08-2021 מיום 07.12.2021

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר 08-2021 מיום 07.12.2021 מונגש

31.08.2021

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר 7-2021 מתאריך 31-8-2021

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר 07-2021 מיום 31.8.2021 מונגש

פרוטוקול מוקלט

29.6.2021

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר 06-2021 מיום 29.6.2021

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר 06-2021 מיום 29.6.2021 מונגש

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין 05-2021 מיום 29.6.2021

18.05.2021

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר 04-2021 מיום 18.5.2021

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר 04-2021 מיום 18.5.2021 מונגש

 

9.3.2021

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר 03-2021 מיום 9.3.2021

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר 03-2021 מיום 9.3.2021 מונגש 

09.02.2021

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין – 01-2021 אישור תקציב מיום 09-02-2021

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין – 01-2021 אישור תקציב מיום 09-02-2021 מונגש

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר – 01-2021 מיום 9-02-2021

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר – 01-2021 מיום 9-02-2021 מונגש


24.11.2020

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר 07-2020 מיום 24-11-2020

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר 07-2020 מיום 24-11-2020 – מונגש 

25.08.2020

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר 06-2020 מיום 25.08.2020

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר 06-2020 מיום 25.08.2020- מונגש

11.08.2020

פרוטוקול מליאה 05/2020 מיום 11.08.20

פרוטוקול מליאה 05/2020 מיום 11.08.20- מונגש 

פרוטוקול מוקלט

04.02.2020

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 2/2020 מיום 4/2/2020

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 2/2020 מיום 4/2/2020- מונגש

04.02.2020

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מתאריך 4/2/2020 – תקציב 2020

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מתאריך 4/2/2020 – תקציב 2020- מונגש

פרוטוקול מוקלט


26.11.2019

פרוטוקול ישיבת מועצה 8-2019 מיום 26.11.2019

פרוטוקול ישיבת מועצה 8-2019 מיום 26.11.2019 – מונגש

פרוטוקול מוקלט

10.09.2019

פרוטוקול מליאה 7-2019 מיום 10.9.19

פרוטוקול מליאה 7-2019 מיום 10.9.19 – מונגש

פרוטוקול מוקלט

25.06.2019

פרוטוקול 6-2019 ישיבת מועצה מן המניין

פרוטוקול 6-2019 ישיבת מועצה מן המניין – מונגש

פרוטוקול 5-2019 שלא מן המניין אישור צו המיסים והארנונה לשנת 2020- מונגש

21.05.2019

פרוטוקול מועצה 4-2019 21.5.2019

פרוטוקול מועצה 4-2019 21.5.2019- מונגש

26.02.2019

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין – מס' 03/2019

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין – מס' 03/2019- מונגש

29.01.2019

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין – מס' 02/2019

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין – מס' 02/2019- מונגש

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין- אישור תקציב 2019- מונגש

08.01.2019

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין – מס' 01/2019
פרוטוקול מוקלט


25.12.2018

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין – מס' 08/2018
פרוטוקול מוקלט

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין- צו מיסים לשנת 2019- מונגש

27.11.2018

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין – מס' 11/2018
פרוטוקול מוקלט

22.03.2018

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין – מס' 3/2018
פרוטוקול מוקלט

25.2.2018

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין – מס' 2/2018
פרוטוקול מוקלט

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין – מס' 2/2018- מונגש 

10.01.2018

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין – מס' 1/2018
פרוטוקול מוקלט


 

פרוטוקול ועדת תרומות 11.7.18

פרוטוקול ועדת השלושה מיום 15.8.2018

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול, פיקוח 18.06.18

פרוטוקול 1-18

צו מיסים לשנת 2018

 


2017

פרוטוקול 12-17

פרוטוקול 10-2017

פרוטוקול 5-2017

פרוטוקול 4-2017

פרוטוקול 3-2017

פרוטוקול 2-2017

ישיבת מועצה 15.2.17 הקלטה להורדה

פרוטוקול 1-2017

פרוטוקול תקציב 2017

פרוטוקול 7-2016

פרוטוקול 6-2016

פרוטוקול 5-2016

פרוטוקול 4-2016

פרוטוקול 3-2016

פרוטוקול 3-2016

פרוטוקול ישיבה שלא מן המנין 6-1-16

פרוטוקול 1-2016

פרוטוקול תקציב 2016

פרוטוקול 11-2015

פרוטוקול 9-2015

פרוטוקול 8-2015

פרוטוקול 7-2015

פרוטוקול 6-2015

פרוטוקול 5-2015

פרוטוקול 4-2015

פרוטוקול 3-2015 טלפוני

פרוטוקול 2-2015 טלפוני

פרוטוקול 1-2015

פרוטוקול 6-2014

פרוטוקול 5-2014

פרוטוקול 3-2014

פרוטוקול 2-2014

פרוטוקול 1-2014

פרוטוקול תקציב 2014

החל הרישום לקייטנות קיץ!

מועד אחרון לרישום: 26.6.2023

דילוג לתוכן