מועצת העיר

מועצת העיר היא הגוף המשפיע על איכות העיר של תושבי העיר ועל סדר היום הציבורי. מועצת העיר היא גוף פוליטי-דמוקרטי, המורכבת מנציגי המפלגות באופן יחסי לתוצאות הבחירות. בסמכות המועצה לאשר נושאים ועניינים שהוגדרו בחוק, לחוקק חוקי עזר, לפקח, לבקר וליזום.

בישיבות המועצה נידונות כל הצעות חברי מועצת העיר והוועדות ומתקבלות הכרעות הנוגעות לניהול העיר. מעל בימת המועצה נבחרי המועצה מעלים נושאים מוניציפאליים שונים לדיון ציבורי, פומבי וגלוי. מעל זירה זו ניתן לדרוש ולקבל מראש העיר הבהרות וביאורים על פעולות הרשות, לפקח ולבקר את הגורמים הקובעים והמבצעים. בכל ישיבת מועצה רשאי חבר המועצה לשאול את ראש הרשות 2 שאילתות. כמו כן בכל ישיבת מועצה עולות לדיון 4 הצעות לסדר, במידה וההצעה מתקבלת חייב ראש העיר בתוך 2 ישיבות מועצה לדון בהצעה לסדר שהועלתה.

 

עיריית בית שאן

רשימת חברי מליאת מועצת עיריית בית שאן
מס' שם ומשפחה דואר אלקטרוני טלפון
1 ז'קי לוי- ראש העיר jacky@bet-shean.org.il 04-6489409
2 יחזקאל חרוב yehezkel@bet-shean.org.il 050-6519890
3 מוריס מיארה moris@jolybar.com 052-3575871
4 גיא דיין 052-2222762
5 רונן גרשום ronen@shekelonline.com 050-7565784
6 יוסף סויסה yosef@bet-shean.org.il 050-7213815
7 אלעד אלמקייס eladelmkies@gmail.com 054-2422305
8 שמעון נגר 050-5307210
9 הרב פנחס בדוש 050-4219004
10 אליהו זריהן 050-4474848
11 יוסף חיים כהן 054-8442422
12 רפאל בן שטרית 052-2692055
13 אליעזר כהן זדה eliezer@pcmrint.com 050-5202721


הוקמה מנהלת התחדשות עירונית בבית שאן

דילוג לתוכן