תחומי הטיפול במחלקת רווחה

הטיפול במחלקת רווחה מתחלק לכמה תחומים הכוללים:

תחום נוסף שנמצא תחת תחום אחריות המחלקה היחידה להתנדבות – פועלת להגברת הפעילות ההתנדבותית בישוב ולתיאום בין כלל גורמי ההתנדבות. כמו כן, המחלקה מרכזת את הפעילות להעצמת העמותות ולהקניית כלים לגיוס ולשימור מתנדבים, לאיתור מתנדבים ולשידוכם לאוכלוסיות הזקוקות ביישוב וכדומה.

למעבר לעמוד מתנדבים

כמו כן, צפוי להתחיל לפעול מרכז עוצמה, שיאגד בתוכו את מכלול הכוחות הטיפוליים לאוכלוסיות החלשות. במרכז זה יופעל מוקד שידריך ויסייע להגיע לכלל מיצוי זכויות לאוכלוסייה הזכאית, וכן מרכז ש"יל לכלל האוכלוסייה.

תכנית נוספת שצפויה להתחיל לפעול נקראת נושמים לרווחה, והיא תכנית העצמה ל-20 משפחות, שמטרתה להוביל לשיקום תעסוקתי של בני המשפחה ולהוצאתם ממעגל הנתמכים ברווחה.


דילוג לתוכן