ארנונה

מס הארנונה הוא מס מוניציפלי, המעוגן בחוק מדינה, המוטל על תושבי המדינה, על פי חלוקה ליישובים ומחושב מאז חקיקת חוק ההסדרים על פי שלושה פרמטרים: סוג נכס, שימושו, ומיקומו, כאשר משקל הכובד מושם על השימוש שנעשה בנכס. ההתייחסות בחיוב הארנונה היא לכל חלק מהנכס בנפרד, כך שסיווגו של נכס יכול להתחלק למספר תעריפים, בהתאם לשימוש שנעשה בו. בנכסים רב שימושיים מרובי תכלית, כל תכלית לשימוש שונה, תחושב בנפרד. לכל האמור נמצאים חריגים, וכאשר מדובר בבנקים ובחברות ביטוח, מתייקר תעריף החיוב של הארנונה.

מס הארנונה נגבה לצורך מימון פעולות ופעילויותיה השונות של העירייה שמטרתן להגדיל את רווחת התושבים, והוא חיוב שנתי. הארנונה מוטלת על כל נכס לרבות, דירות מגורים, חנויות, משרדים, מבני תעשיה ומלאכה, חניונים, קרקעות וכו'.

את התעריפים לחישוב קובעת הכנסת מדי מחדש שנה, את תעריפי המינימום והמקסימום בהתאם לסוגי הנכסים השונים וכן את רשימת הקבוצות הזכאיות להנחות ופטורים.

החשיבות של תשלומי ארנונה קבועים, היא בהבטחת הפעילות של הרשות המקומית שמאפשרת בין השאר שירות זמין ויעיל לתושבים בכל התחומים שתחת אחריות העירייה.

לנוחיותכם- קובץ תקנות להנחות בארנונה 2017: קובץ התקנות-7802

דילוג לתוכן