תהליך אישור לטאבו

 

תהליך בירור, האם חל היטל השבחה על נכס

על מנת לברר האם חל היתר השבחה על נכס, יש לפתוח בקשה לאישור לטאבו. הבקשה תעבור לאגף הנדסה לצורך בדיקת הנכס ובדיקת חבות היטל השבחה על ידי שמאי הוועדה.

חיוב בכרטיס אשראי/חיוב בנקאי

באם חויבה העסקה בתאריך 28-30 לחודש, החיוב הוא עבור חיובי חוגים.

באם חויבה העסקה בתאריך 5 לחודש, החיוב הוא עבור חיובי גני ילדים.

באם חויבה העסקה בתאריך 16-17 לחודש, החיוב הוא עבור חיובי ארנונה ואבטחה.

באם חויבה העסקה בתאריך 1 או 15 לחודש, החיוב הוא עבור חיובי תשלומי הסדרי חובות.

חיוב בתאריכים אחרים מאלה, עשוי להיות עבור אחת מהאפשרויות הבאות:

דוחות חניה – יש לערוך בירור מול מחלקת חנייה.

חיובים וטרינריים – יש לערוך בירור מול המחלקה הווטרינרית.

מופעים – יש לערוך בירור מול המרכזים הקהילתיים – 04-6060550

תשלומי רווחה – יש לערוך בירור מול מחלקת רווחה.

מכתב מעו"ד

מכתב מעו"ד שנשלח לתושב, מחויב בתשלום עבור הוצאות הגבייה. המשמעות של קבלת מכתב מעו"ד, היא כי התיק נמצא לפני פתיחת הליכים משפטיים או מנהליים.

ילד שעזב את הגן

יש לערוך בירור מול מחלקת חינוך בטלפון: 04-6489416/439

הסרתי שלט

חובה ליידע על הסרת שלט במחלקת קידום עסקים בטלפון : 04-6489452.

צ'ק חזר

בגין צ'ק שחזר יחויב התושב בתשלום עמלה. להסדרת התשלום יש לפנות באופן מיידי לאגף ההכנסות. חוב ניתן לשלם בשני אופנים: בכרטיס אשראי או במזומן. הצ'ק שחזר יוחזר לבעליו בדואר או ייאסף על ידו ממחלקת אכיפה.

תהליך ביטול השתתפות בחוג

תהליך ביטול השתתפות או כל שינוי או בירור אחרים יש לעשות מול המרכז בו מתנהל החוג.

הפרמטרים לחיוב אגרת שילוט

אגרת שילוט מחושבת על פי גודל השלט וסיווגו. החיוב הינו שנתי/חצי שנתי, בהתאם ל אורך התקופה שבה קיים השלט. כל פרט נוסף ניתן לברר מול מחלקת חזות העיר, מדור שילוט.

היתר בניה (אגרת בניה)

היתרי בנייה ניתנים באגף הנדסה, בטלפון: 04-6489414

מדריך לקבלת היתר בניה

תהליך עזיבת נכס מול אגף ההכנסות

ראשית יש להודיע בכתב המציין את תאריך עזיבת הנכס ואת קריאת מונה המים נכון ליום העזיבה. כמו כן, יש לציין את מספר הטלפון לצורך בירורים שונים במידה ויתעורר צורך בכך, וכן יש לציין את הכתובת החדשה למשלוח גמר חשבון.

מה עלי לעשות במקרה שבו קניתי או מכרתי דירה

במקרה כזה יש להעביר את מסמכי החוזה או מכירה ואת קריאת מונה המים מעודכן סמוך ליום מכירת הנכס. את המסמכים יש להעביר באמצעות פקס או דואר.

דרכי התקשרות:

אין התאמה בין שטח הנכס המופיע בחשבון הארנונה לבין השטח המופיע ברישומיי הטאבו

הטאבו מציין את שטח הנכס נטו, ואינו כולל רכוש משותף. ארנונה לעומת זאת משולמת לפי שטח הברוטו של הדירה, המקיף קירות חוץ, פנים, ואת כל השטחים המשותפים (חדר אשפה, חדר מדרגות, חניון מקורה ולובי), שמתחלקים בין כל הדיירים שווה בשווה.

דילוג לתוכן