פיקוח על הבנייה

המחלקה לפיקוח על הבנייה ממונה על אכיפת חוק התכנון והבנייה הנוגעת לבנייה הפרטית ברחבי העיר.

בתוקף תפקידה המחלקה מנחה ומלווה את בעלי היתר הבנייה, מהשלב הראשוני ועד לסיום הבנייה, בתהליך של קבלת טופס 4 לשם חיבור התשתיות ועד לקבלת תעודת הגמר המאפשרת את אכלוס המבנה. המחלקה עוסקת באכיפת חוק התכנון והבנייה בכל מקרה של בנייה ו/או שימוש הנעשה בניגוד לחוק התכנון והבנייה (התשכ"ה – 1965), לחוקי עזר עירוניים, להנחיות היועץ המשפטי לממשלה ולמדיניות העירייה.

בידי המחלקה הכלים החוקיים להתמודד מול חריגות בנייה, כלומר, בנייה הנעשית ללא היתר ו/או בסטייה מההיתר. כמו כן, מחלקת הפיקוח על הבנייה אחראית על הכנת תיקי התביעה עבור התביעה העירונית. מידע על העבודות הטעונות היתר ניתן למצוא בחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה – 1965 סעיף 145.

החל הרישום לקייטנות קיץ!

מועד אחרון לרישום: 26.6.2023

דילוג לתוכן