אגף הנדסה ובינוי

פרסום בדבר עשיה במקרקעין של העירייה עפ"י סעיף 188

אישור משרד הפנים לעשיה במקרקעין

מחלקת ההנדסה מבצעת את מדיניות התכנון של העירייה, מקדם ומנווט את פעילות הבנייה והפיתוח בבית שאן.

מדיניות הפיתוח באה לידי ביטוי בתכניות בנין עיר סטטוטריות המהוות כלי עיקרי להכוונת הפיתוח העירוני ומהווה בסיס לפיתוח העיר. תכניות בנין העיר קובעות ומעצבות את הסביבה הפיזית וההתפתחות האורבנית והן בעלות השלכות חברתיות וכלכליות מרחיקות לכת.

חוק התכנון והבנייה, אשר מלבד היותו חוק המכיל הוראות תכנוניות והנדסיות מהווה מנוף מרכזי להבטחת איכות החיים של האזרחים.

מחלקת הנדסה שמה לעצמה ליעד לגבש תכנית עבודה אסטרטגית וכוללת של עבודות הבינוי והתשתית בעיר. נתאר להלן את מתווה היעדים, העקרונות והסעיפים שעומדים לנגד עיניה של מחלקת הנדסה בעיריית בית שאן.

מטרות ויעדים של מחלקת הנדסה

1.1.  חלוקת מטלות לפי נושאי אחריות, כגון:

1.1.1.     תשתיות מערכות מים, ביוב וניקוז/תיאום מול תאגידי מים וביוב.

1.1.2.     פרויקטים בנושאי בטיחות, תחבורה וכו'.

1.1.3.     פרויקטים בנושאי חינוך.

1.1.4.     מוקד 106 תלונות ציבור, מענה לבעיות הנדסה שאינן נפתרות באמצעות מחלקת איכות הנדסה, הכנת מפרטים ותוכניות, קבלת הצעות מקבלנים וליווי פרויקטים נקודתיים לפתרון בעיות הנדסיות בתלונות הציבור במסגרת מוקד 106.

1.1.5.     ליווי תכנון פרויקטים עתידיים.

השלמת מערכות תמיכה לייעול המערכת:

2.1.       הקמת מערכת G.I.S ממוחשבת, עליה יונחו בשכבות מערכות המים, חשמל, ביוב, ניקוז ועוד. המערכת תביא לתיאום מערכות מושלם, במטרה לרכז מידע תכנוני שימנע פגיעה במערכות קיימות, בעת הקמת פרויקטים הנדסיים.

2.2.      הכנת תכניות אב לתשתיות ולתחבורה במקביל, ובסיוע לצוות להכנת תכניות מפורטת, להשלמת מערכת ייעודי הקרקע בבית שאן, כחלק מהתאמת תכנית המתאר לשנת 2020.

השלמת יישום תכנית אב לשפכים:

3.1.      הקמת קווי האיסוף ההיקפים סביב בית שאן וחיבור לפרויקט טיהור השפכים האזורי.

3.2.      השלמת קווי הולכה בתוך העיר והקמת מספר תחנות שאיבה לפי הנדרש לדחיפות השפכים למערכת הטיהור האזורית.

3.3.     הקמת תאגיד מים וביוב.

שיפור העבודה עם היועץ המשפטי לאכיפת חוקי התכנון והבנייה של מפרי החוק:

4.1.  השתתפות מקצועית בנושאי הנדסה בענייני הכנת חוזים בדיקת מכרזים ועזרה מקצועית מפני תביעות משפטיות כנגד העירייה והעיר.

מתן מענה הנדסי ותשתיתי  לעיר המתרחבת:

התחלת הקמתן של שכונות חדשות בחלקה הדרום מערבי של העיר ובחלקה המזרחי. מתוכננות סך הכול כ-150 יחידות בכל אחד מהאזורים בשנת 2020 (סה"כ כ-1500 יחידות דיור בחלק הדרום מערבי).

שיפור איכות הסביבה:

כחלק מהיעדים ששמה לעצמה מחלקת הנדסה, נכללת פעילות שנועדה לשיפור איכות הסביבה, שחזור שטחים ציבוריים בעיר, גנים, שבילים, מגרשי חניה, תאורת רחובות וכו'. טיפול בכ-40 דונם של שטחים ציבוריים המצויים בתחום העיר.

שיפור השירות והטיפול בבעיות הנדסיות/תשתיות בהן נתקלים התושבים:

מתן טיפול וייעוץ הנדסי לתושבים על ידי מהנדס העיר, בעמידה מול מוסדות ציבור, ממשלה, מנהל מקרקעי ישראל וועדות התכנון השונות. לעניין זה מוגדרות כ- 3-4 שעות שבועיות, שיוקדשו לצורך קבלת קהל ומתן השירות כמפורט לעיל. שעות אלה יבואו בנוסף לשעות הקבלה המוגדרות כיום.

התמקצעות המחלקה תוך הפחתת עלויות והגדלת החיסכון:

הקמת "מדור בינוי עתידי" שיתפקד כחלק מהמחלקה, ויימצא בתוכה. כמו כן, מחשוב המחלקה, כולל תוכנות הנדסיות (G.I.S, דקל, אוטוקאד 2000 וכו'), זאת על-מנת לאפשר ביצוע תכנון הנדסי פנימי וחיסכון בהוצאות התכנון לספקים חיצוניים.

העלאת רמת החיים בשכונות העיר:

התחלת עבודות פיתוח שכונות, שצפי"ם, גנים ציבוריים, כניסות לעיר.

החלפת מערכות מים, ביוב, חשמל וניקוז קיימות בחדשות, בהשקעה של כ-5 מיליון ש"ח.

התוצאה של מהלך זה היא בהורדת פחת מים עד לנורמה המקובלת בארץ, כלומר עד 10% מסה"כ כמות המים הנצרכת בעיר.

דוגמה בית שאן להנחיות מרחביות

פרסום ברשומות – תקנות התכנון והבנייה

פרוטוקולים וישיבות הוועדה

לפירוט ולקבלת מפרט ההקלות והתנאים המרחביים לביצוע עבודות פטורות מהיתר, יש לפנות לבעלי התפקידים כמפורט להלן:

רשימת טלפונים ובעלי תפקידים:

שם ומשפחה הגדרת תפקיד טלפון משרד דואר אלקטרוני
מהנדס העיר 04-6489414
חגית סויסה מזכירת המחלקה 04-6489414 hagits@bet-shean.org.il
אורי בטש מנהל פרויקטים

תחבורה

04-6489438 uri@bet-shean.org.il
צופיה בריקנר מנהלת וועדה 04-6489436 tsofia@bet-shean.org.il
רחלי קולט בודקת היתרים 04-6489428 rachely@bet-shean.org.il
אניה בורכו מידענית 04-6489428 ania@bet-shean.org.il
תימור שוחט מנהל פיקוח ושיטור עירוני 04-6489422 timor@bet-shean.org.il
דוד כלפון מנהל פרויקט  בניה ותשתיות 04-6489441 david@bet-shean.org.il

שעות קבלת קהל:

​קבלת קהל במחלקת הרישוי בהנדסה

יום ​ משעה עד שעה   ​ הערות
שני​ 09:00

09:00

12:00​

11:00

ועדה

מהנדס​

שלישי​ 16:00

16:00​

​19:00

18:00

​ועדה

מהנדס

רביעי​ ​9:00 ​11:00 ​ועדה

 

מענה טלפוני- מחלקת ההנדסה

​יום ​משעה ​עד שעה ​הערות
ראשון​ ​10:30 ​12:30 ​ועדה לתכנון ובניה
רביעי​ ​13:00 ​15:00 ועדה לתכנון ובניה​

ראשון: סגור בפני קהל עבודה פנימית

חמישי  : סגור בפני קהל עבודה פנימית

הערה: פגישות עם מתכננים, אדריכלים, מהנדסים וכו' יתואמו ויקבעו טלפונית ישירות ומראש מול צוות המחלקה.


דילוג לתוכן