תרומות

פרוטוקול וועדת תמיכות | 01/2018 | קרן אתנה

פרוטוקול ועדת תרומות 02.01.18
פרוטוקול2-ועדת-תרומות-09-2017-2

פרוטוקול וועדת תרומות | 09/2017

פרוטוקול1-ועדת-תרומות-09-2017-1

פרוטוקול וועדת תמיכות | 08/2017 | קרן אתנה

פרוטוקול-ועדת-תרומות-27.8

סיוע לנזקקי העיר | תרומת השגרירות הנוצרית הבינלאומית ירושלים

הסכם-חתום-תרומה-לפסח-השגרירות-הנוצרית

פרוטוקול ועדת תרומות

פרוטוקול-ועדת-תרומות-1

תרומה לנזקקי העיר בחג הפסח | יינות ביתן

יינות-ביתן-הסכם-חתום

תרומה לנזקקי העיר בחג הפסח | הקרן לידידות

הקרן-לידידות-פסח-תשעז---חתום-1

תרומה לנזקקי העיר | אשל ירושלים

הסכם-תרומת-אשל-ירושלים-חתום