תרומות

פרוטוקול ועדת תרומות לפסח | 19/02/2018

השגרירות הנוצרית | חוזה חתום

פרוטוקול וועדת תמיכות | 01/2018 | קרן אתנה

פרוטוקול וועדת תרומות | 09/2017

פרוטוקול וועדת תמיכות | 08/2017 | קרן אתנה

סיוע לנזקקי העיר | תרומת השגרירות הנוצרית הבינלאומית ירושלים

פרוטוקול ועדת תרומות

תרומה לנזקקי העיר בחג הפסח | יינות ביתן

תרומה לנזקקי העיר בחג הפסח | הקרן לידידות

תרומה לנזקקי העיר | אשל ירושלים