קורס "נאמני מיצוי זכויות" ראשון

קורס "נאמני מיצוי זכויות" ראשון

עיר עם עוצמה

קורס "נאמני מיצוי זכויות" ראשון, שהשתתפו בו 13 מתנדבים מהעיר בית שאן, הסתיים באחרונה במרכז 'עוצמה' בעיר. מטרת הקורס היא להכשיר מתנדבים אשר יסייעו לאוכלוסיות המוחלשות בעיר למצות את זכויותיהם במוסדות ובגופים השונים. כבר השבוע יתחילו המתנדבים ללוות בהדרגה פונים ממחלקת הרווחה והכוונה היא שבעתיד יתנו מענה לכל תושבי העיר בתחום מיצוי זכויות.

Related posts