מכרזים ודרושים

תושבים וגולשים יקרים,

לפניכם מכרזים עדכניים ומודעות דרושים.

אנא שימו לב לדרישות המבוקשות ולמועדי ההגשה במודעות שלהלן: 


מכרזים

מכרז פנימי 11-2021 מנהל יחידת חירום ובטחון

מכרז פומבי 10-2021- מנהל/ת יחידת פרויקטים הנדסיים

מכרז פומבי 09-2021 – ביצוע עבודת הדברה | הודעה- תיקון נוסח ערבות למכרז 09-2021 | נספח ג למכרז 09-2021 | תשובות לשאלות הבהרה למכרז 09-2021 25.5.21 | הודעה על פתיחת מעטפות מכרז 9-2021

מכרז פומבי 08-2021 אספקת שירותי ניקיון, פינוי אשפה וציוד כבד

מכרז פומבי 07-2021 – שירותי תברואן לרישוי עסקים

הודעה על פתיחת מעטפות מכרזים 06/2021 ו- 02/2021
בתאריך 29/04/2021 בשעה 12:30. לצפייה בפרטים לחצו כאן

מכרז פומבי 06-2021 לביטוחי עיריית בית שאן | תשובות לשאלות הבהרה- מכרז 06-2021

מכרז 04/2021- הקמת מכון דיאליזה בבית שאן

מכרז פומבי מס' 05/2021 – מנהל/ת המרכז לגיל הרך

מכרז פומבי 02-2021 – הצטיידות, שדרוג והפעלת מכון הכושר "דרים" בית שאן | הבהרה  | הארכת תוקף מכרז פומבי – 02-2021

מכרז פומבי 01-2021 הפעלת מוסדות חינוך על יסודי | תשובות לשאלות הבהרה מכרז 01-2010

מכרז פומבי 28-2020 – מהנדס העירייה

מכרז 27-2020 – פנימי

מכרז פומבי 26-2020 מהנדס הרשות – המכרז בוטל

מכרז פומבי 25-2020 שדרוג מבואת הרסקו | מכרז 25-2020 הבהרה ותיקון

מכרז 24-2020 השלמת בניית אולפנה אזורית בבית שאן | מכרז 24-2020 – הודעה | מכרז 24-2020 – הודעה נוספת | מכרז 24-2020 שאלות ותשובות |מכרז 24-2020 שאלות ותשובות 2מכרז 24-2020 – הארכת מועד הגשה וקיום סיור קבלנים

מכרז 23/2020- פנימי

מכרז פומבי 22-2020 – רכזת הגיל הרך וגני ילדים

מכרז פומבי 21-20 מהנדס הרשות – המכרז בוטל

מכרז פומבי 20-2020 מנהל חשבונות וממונה על התקציב הבלתי רגיל

מכרז פומבי 19-2020 מנהל פרוייקטים ותשתיות | הארכת מועד ההגשה ושינוי תנאי המכרז 19-2020

מכרז פומבי מס 18-2020 מפקח בכיר לתכנון ובניה

מכרז פומבי 17-2020 – סייעת לגן ילדים

מכרז פומבי 16-2020 – ממונה אבטחת מידע, הגנת פרטיות וסייבר | דחיית מועד הגשת מכרז 16-2020 | שינויים למכרז 16-2020 – ממונה אבטחת מידע, הגנת פרטיות וסייבר | תשובות לשאלות הבהרה מכרז 16-2020 ממונה אבטחת מידע | הודעה על פתיחת מעטפות מכרז 16-2020

מכרז פומבי 15-2020 – פרויקטור/ית לליווי קהילת בני המנשה בבית שאן

מכרז פומבי מס 14-2020 מזכיר למרכז למען הילד

מכרז פומבי 13-2020 שיקום ותחזוקת שצפים וגנים – הארכת תוקף | מכרז 13-2020 הודעת הבהרה | מכרז 13-2020 – שאלות ותשובות | מכרז 13-2020 הודעת הבהרה נוספת | הודעה על פתיחת מכרזים 16-12-2020

מכרז 12-2020 – התקנת מערכת מיזוג בבית ספר בבית שאן | הודעה על פתיחת מעטפות מכרז 12-2020

מכרז 11-2020 מנהלת מעון יום

מכרז 10-2020 מטפלת גני ילדים

מכרז פומבי 09-2020 פקחים לשיטור עירוני

מכרז 08/2020 – פנימי

מכרז 07-2020 תכנון וביצוע – הקמת אולם ספורט בבית שאן | הבהרות למכרז 07-2020פרוטוקול סיור קבלנים אולם ספורט+הבהרות

מכרז מדי מים עיריית בית שאן – 06_2020 | הודעה על פתיחת מכרזים | הבהרה למכרז 06/2020 | הארכת תוקף מכרז 06-2020 | עדכון נספח ב' מכרז 06-2020 | שאלות ותשובות מכרז 06-2020 | שאלות ותשובות נוספות עבור מכרז 06-2020

מכרז 05-2020 מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבורהבהרה למכרז 05-2020 – מבקר עירייה והממונה על תלונות הציבור

מכרז פומבי 04-2020 לביצוע עבודות הדברהשאלות ותשובות הבהרה מכרז 4-2020 עבודות הדברה עבור עירית בית שאן | הודעה על תיקון נוסח מכרז 4-2020 – תיקון 2 לנוסח ערבות מכרז נספח ג' | הודעה על תיקון נוסח מכרז 4-2020 – תיקון נוסח ערבות מכרז נספח ג'

מכרז 03-2020 הקמה תפעול ופינוי פסולת | הודעה על תיקון נוסח מכרז 03-2020 – תיקון נוסח ערבות מכרז וערבות ביצוע | תיקון ערבויות מכרז 03-2020 | שאלות ותשובות הבהרה מכרז 03-2020 הקמה תפעול ופינוי פסולת

מכרז פומבי 2-2020 – פינוי אתר פסולת – בוטל

מכרז פומבי 01-2020 להפעלת מפעל מקדם תעסוקה – בוטל

מכרז פומבי 1-2020 – מזכירה למחלקת הנדסה

הודעה בדבר פרסום מכרז יועץ הסברה

תנאי מכרז יועץ הסברה

מסמכי מכרז וחוזה יועץ הסברה

דוגמת הסכם יועץ 1001

חוזה מאסטר ניהול ופיקוח 1002

1003-חוזה מתכננים – מסטר – עם נספח ביטוח וטופס לאיתור חשש לניגוד עניינים

מאסטר – חוזה קבלן עבודות קטנות 1004

מכרז קבלני ביצוע נוסח 11.17 – עדכון בענין צו התחלת עבודה 1005

נספח א ניגוד עניינים מודפס 1006 

התקשרויות עיריית בית שאן באמצעות החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ

לצפייה לחצו כאן


דילוג לתוכן