מכרזים ודרושים

תושבים וגולשים יקרים,

לפניכם מכרזים עדכניים ומודעות דרושים.

אנא שימו לב לדרישות המבוקשות ולמועדי ההגשה במודעות שלהלן: 


מפת-חלוקה-בית-שאן-(1)

הזמנה להציע הצעות תחזוקת וגינון שצ"פים
וגינות ציבוריות

עיריית בית שאן | מאי 2017 | שלב א'

עיריית בית שאן מזמינה קבלני גינון, להציע הצעות לתחזוקה וטיפול בשטחים ציבוריים, גינות ציבוריות ופארקים ברחבי העיר.

את נוסח נוהל הצעות המחיר המלא ניתן להוריד בקישור: נוהל רכש לגינון או לקבל במשרדי מנכ"ל העירייה.

סיור קבלנים (חובה) יתקיים ביום רביעי בשעה 10:00

אפיון ותכנון מערכת השקיה ומים לכר הדשא באיצטדיון/ים העירוני/ים

תכנון-מערכת-השקייה
מערכת-השקיה-ומים