קשרי חוץ

בעלי התפקידים ופרטי הקשר של מחלקת קשרי החוץ בעיריית בית שאן:

מנהלת קשרי חוץ : מיכל אפרים-אביבי
טלפון: 04-6489407

michal@bet-shean.org.il

מיכל אפרים

מטרת הקמת המחלקה היתה לרכז את כל נושאים הבינלאומיים מהארץ ומחו"ל תחת קורת גג אחת, וזאת על מנת למנוע כפילויות בין מחלקות בעיריה ועל מנת לוודא טיפול נאות ומיידי בגופים מחו"ל בראיה כלל מערכתית. תועלת נוספת היא הבטחת הגשת חומר בשפה זרה בצורה מסודרת ומנוסחת היטב.

מנהלת קשרי חוץ ממונה על התחומים הבאים:

  1. גיוס משאבים מתורמים בחו"ל וטיפוח הקשר עמם.
  2. קשר עם פדרציית קליבלנד במסגרת שותפות ביחד של הסוכנות היהודית וכן במסגרת "גשר לעתיד". במסגרת שותפות ביחד, הפדרציה בקליבלנד מממנת תוכניות כגון "פותחים עתיד" בתחום החינוך, קשרים בין בתי ספר, פיתוח מנהיגות נוער וחילופי נוער "שגרירי אחדות", ועוד. במסגרת "גשר לעתיד", קיימים פרויקטים לפיתוח התיירות ולפיתוח המעורבות הקהילתית במסגרת הרובעים בעיר. בנוסף, פועלת מקהלת "הזמיר" בשיתוף עם המועצה האזורית ובמימון תורמת מקליבלנד.
  3. גיוס משאבים מתורמים בארץ, בין אם הם נציגים של תורמים בחו"ל ובין אם הם גופים ישראליים, וטיפוח הקשר עמם;
  4. ערים תאומות וקשר עם מינהל קשרי חוץ בשלטון המקומי ומשרד החוץ. לבית שאן עיר תאומה אחת – טרסקון בצרפת. גם לטרסקון ישנו אתר עתיקות. הערים מזמינות זו את זו לפסטיבלים השנתיים שלהן. אירחנו נציגי העיר בהזדמנויות שונות והם גם אירחו משלחות מבית שאן.
  5. אירוח משלחות מחו"ל.