לשכת סגן ראש העיר

מזכיר: רמי אברהם
טלפון: 050-4250760
אימיילrami@bet-shean.org.il

רכז תרבות תורנית : שי רחמים 
טלפון: 050-8533205
אימיילsr30009@gmail.com

בעלי התפקידים ופרטי הקשר של מחלקת החינוך בעיריית בית שאן:

סגן ראש העיר :
הרב בדוס פנחס
טלפון: 050-4219004

פנחס בדוש

 

תחומי פעילות סגן ראש העיר

סגן ראש העיר הינו יו"ר וועדת מכרזים
מחזיק תיק הרווחה
מחזיק תיק לתרבות תורנית
חבר בוועדה לקידום מעמד הילד

המוטו:
חינוך לנער על פי דרכו ותלמוד תורה עם דרך ארץ

החזון:
קהילה המאמינה ביוזמה, במצוינות, בהתפתחות, בנחישות ובעזרה הדדית.
קהילה המבורכת בהון אנושי ובאיכות חיים גבוהה ומספקת שירותים מגוונים, מקצועיים ואיכותיים לתושביה, תוך שאיפה לתת מענה אישי, משפחתי וקהילתי המבוסס על הידברות שמירה על כבוד האדם.
סיוע הדדי ומעורבות, עשיה חברתית, התנדבות ומימוש הפוטנציאל במאגר ההון האנושי.