לשכת סגן ראש העיר

מזכיר: רמי אברהם
טלפון: 050-4250760
אימיילrami@bet-shean.org.il

רכז תרבות תורנית : שי רחמים 
טלפון: 050-8533205
אימיילsr30009@gmail.com

בעלי התפקידים ופרטי הקשר של מחלקת החינוך בעיריית בית שאן:

סגן ראש העיר :
אליעזר כהן זדה
טלפון: 050-4219004

תחומי פעילות סגן ראש העיר

מחזיק תיק הספורט
תיק היחידה לאיכות הסביבה
יו"ר רשות תמרור ורישוי
יו"ר ועדת בטיחות בדרכים
יו"ר ועדת שמות
מ"מ יו"ר ועדת מל"ח
חבר ועדה מקומית
חבר ועדת ביטחון ושמירה
מ"מ יו"ר ועדת מכרזים
חבר ועדת הכספים
חבר ועדת אכלוס בפארק התעשייה 'צבאים'
חבר עמותת 'נוה שלווה'