לשכת סגן ומ"מ ראש העיר

מזכירה : יערית גורן
טלפון: 04-6489453

שעות קבלה: 16:00- 8:00 א'-ה'  ||  ביום שני קבלת קהל 19:00- 16:00

בעלי התפקידים ופרטי הקשר :

סגן ומ"מ ראש העיר: הרב פנחס בדוס
טלפון: 04-6489401

אימייל: Pinchas@bet-shean.org.il

 

 

 

20171219_131524

תחומי פעילות סגן ומ"מ ראש העיר

סגן ראש העיר הינו יו"ר וועדת מכרזים
מחזיק תיק הרווחה
מחזיק תיק לתרבות תורנית
חבר בוועדה לקידום מעמד הילד
המוטו:
חינוך לנער על פי דרכו ותלמוד תורה עם דרך ארץ
החזון:
קהילה המאמינה ביוזמה, במצוינות, בהתפתחות, בנחישות ובעזרה הדדית.
קהילה המבורכת בהון אנושי ובאיכות חיים גבוהה ומספקת שירותים מגוונים, מקצועיים ואיכותיים לתושביה, תוך שאיפה לתת מענה אישי, משפחתי וקהילתי המבוסס על הידברות שמירה על כבוד האדם.
סיוע הדדי ומעורבות, עשיה חברתית, התנדבות ומימוש הפוטנציאל במאגר ההון האנושי.