לשכת סגן ומ"מ ראש העיר

מזכירה : אודליה לוי
טלפון: 04-6489453
מייל: odelia@bet-shean.org.il

 

שעות קבלה: 16:00- 8:00 א'-ה'  ||  ביום שני קבלת קהל 19:00- 16:00

בעלי התפקידים ופרטי הקשר :

סגן ומ"מ ראש העיר: יחזקאל חרוב
טלפון: 04-6489453

אימייל: yahazkel@bet-shean.org.il