לשכת סגן ומ"מ ראש העיר

מזכירה : ספיר אלון 
טלפון: 04-6489453

שעות קבלה: 16:00- 8:00 א'-ה'  ||  ביום שני קבלת קהל 19:00- 16:00

בעלי התפקידים ופרטי הקשר :

סגן ומ"מ ראש העיר : אליעזר כהן זדה
טלפון: 04-6489401

אימייל: eliezer@bet-shean.org.il

אליעזר ממ ראש העיר

תחומי פעילות סגן ומ"מ ראש העיר

 • מחזיק תיק הספורט
 • תיק היחידה לאיכות הסביבה
 • יו"ר רשות תמרור ורישוי
 • יו"ר ועדת בטיחות בדרכים
 • יו"ר ועדת שמות
 • מ"מ יו"ר ועדת מל"ח
 • חבר ועדה מקומית
 • חבר ועדת ביטחון ושמירה
 • מ"מ יו"ר ועדת מכרזים
 • חבר ועדת הכספים
 • חבר ועדת אכלוס בפארק התעשייה 'צבאים'
 • חבר עמותת 'נוה שלווה'