לשכת ראש העיר

טלפון: 04-6489409, 04-6489410
פקס: 04-6480616
כתובת: רחוב ירושלים הבירה 1 בית שאן 11710

דואר אלקטרוני:
lishka@bet-shean.org.il
rafi@bet-shean.org.il

בעלי התפקידים ופרטי הקשר בעיריית בית שאן:

ראש העיר: רפי בן שטרית
מנהלת הלשכה: אלומה כהן מזכירת הלשכה: ענבל מזרחי
עוזר ראש העיר: יהלום מימוני

yahalom@bet-shean.org.il
04-6489408
050-7624302

לכידה

ראש עיריית בית שאן הוא רפאל בן שטרית. תחת תחומי אחריותו של ראש העיר מצויים קביעת מדיניות וחזון לעיר, תכנון לטווח קצר ולטווח ארוך בכל תחומי החיים בעיר ביניהם: חינוך, רווחה, חברה, תרבות, מסחר ותכנון בנייה. אופיו ומאפייניו של הישוב ואיכות החיים של תושבי העיר תלויים ביכולותיו לקבוע יעדים ומטרות לביצוע לטווח קצר וטווח ארוך בכל התחומים, בראייה רחבה וברמה אישית ומקצועית גבוהה.

ראש העיר פורש את תכניותיו לאישור מועצת העיר ונתון לביקורת המועצה, ביקורת מבקר העירייה ולביקורת משרד הפנים. תכניות ראש העיר והעירייה יוצאות לפועל על ידי אגפי העירייה השונים ובסיוע הלשכה המשפטית.

אבל בראש ובראשונה ראש העיר הוא תושב בית שאן שבחר לפעול למען איכות החיים בעיר ולמען פיתוחה של העיר ולכן לשכתו פתוחה תמיד לכל תושב.

לתיאום פגישה עם ראש העיר, יש לפנות אל לשכת ראש העיר.
טלפון: 04-6489409/10  ||  פקס: 04-6480616