חוק חופש המידע

‏‏לכידה
ממונה-על-חוק-חופש-המידע-דוח-2014