פרוטוקולים מליאת מועצת העיר


21.05.2019

פרוטוקול מועצה 4-2019 21.5.2019


26.02.2019

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין – מס' 03/2019


29.01.2019

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין – מס' 02/2019


08.01.2019

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין – מס' 01/2019
פרוטוקול מוקלט


25.12.2018

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין – מס' 08/2018
פרוטוקול מוקלט


20.12.2018

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין – מס' 12/2018
פרוטוקול מוקלט


27.11.2018

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין – מס' 11/2018
פרוטוקול מוקלט


22.03.2018

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין – מס' 3/2018
פרוטוקול מוקלט


25.2.2018

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין – מס' 2/2018
פרוטוקול מוקלט


10.01.2018

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין – מס' 1/2018
פרוטוקול מוקלט


פרוטוקול ישיבת מועצת העירייה מן המניין מס' 62018

פרוטוקול ועדת תרומות 11.7.18

פרוטוקול ועדת השלושה מיום 15.8.2018

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול, פיקוח 18.06.18

פרוטוקול 1-18

צו מיסים לשנת 2018

פרוטוקול 12-17

פרוטוקול 10-2017

פרוטוקול 5-2017

פרוטוקול 4-2017

פרוטוקול 3-2017

פרוטוקול 2-2017

ישיבת מועצה 15.2.17 הקלטה להורדה

פרוטוקול 1-2017

פרוטוקול תקציב 2017

פרוטוקול 7-2016

פרוטוקול 6-2016

פרוטוקול 5-2016

פרוטוקול 4-2016

פרוטוקול 3-2016

פרוטוקול 3-2016

פרוטוקול ישיבה שלא מן המנין 6-1-16

פרוטוקול 1-2016

פרוטוקול תקציב 2016

פרוטוקול 11-2015

פרוטוקול 9-2015

פרוטוקול 8-2015

פרוטוקול 7-2015

פרוטוקול 6-2015

פרוטוקול 5-2015

פרוטוקול 4-2015

פרוטוקול 3-2015 טלפוני

פרוטוקול 2-2015 טלפוני

פרוטוקול 1-2015

פרוטוקול 6-2014

פרוטוקול 5-2014

פרוטוקול 3-2014

פרוטוקול 2-2014

פרוטוקול 1-2014

פרוטוקול תקציב 2014