מועצת העיר

מועצת העיר היא הגוף המשפיע על איכות העיר של תושבי העיר ועל סדר היום הציבורי. מועצת העיר היא גוף פוליטי-דמוקרטי, המורכבת מנציגי המפלגות באופן יחסי לתוצאות הבחירות. בסמכות המועצה לאשר נושאים ועניינים שהוגדרו בחוק, לחוקק חוקי עזר, לפקח, לבקר וליזום.

בישיבות המועצה נידונות כל הצעות חברי מועצת העיר והוועדות ומתקבלות הכרעות הנוגעות לניהול העיר. מעל בימת המועצה נבחרי המועצה מעלים נושאים מוניציפאליים שונים לדיון ציבורי, פומבי וגלוי. מעל זירה זו ניתן לדרוש ולקבל מראש העיר הבהרות וביאורים על פעולות הרשות, לפקח ולבקר את הגורמים הקובעים והמבצעים. בכל ישיבת מועצה רשאי חבר המועצה לשאול את ראש הרשות 2 שאילתות. כמו כן בכל ישיבת מועצה עולות לדיון 4 הצעות לסדר, במידה וההצעה מתקבלת חייב ראש העיר בתוך 2 ישיבות מועצה לדון בהצעה לסדר שהועלתה.

חברי מועצת העיר:

 • רפאל בן שטרית – ראש העיר (נץ)
 • אליעזר כהן זדה (נץ)
 • שלמה וקנין – (נץ)
 • הרב פנחס בדוש (ח)
 • אליהו זריהן (ח)
 • דודו כהן (ח)
 • צחי שרביט (ח)
 • שרית חנני קדוש (מחל)
 • יחזקאל (חזי) חריב (מחל)
 • דיקלה עזרן (מחל)
 • אפרים כהן צמח (יד)
 • יוסי סויסה (ק)
 • מוריס מיארה (טב)