מועצת העיר

מועצת העיר היא הגוף המשפיע על איכות העיר של תושבי העיר ועל סדר היום הציבורי. מועצת העיר היא גוף פוליטי-דמוקרטי, המורכבת מנציגי המפלגות באופן יחסי לתוצאות הבחירות. בסמכות המועצה לאשר נושאים ועניינים שהוגדרו בחוק, לחוקק חוקי עזר, לפקח, לבקר וליזום.

בישיבות המועצה נידונות כל הצעות חברי מועצת העיר והוועדות ומתקבלות הכרעות הנוגעות לניהול העיר. מעל בימת המועצה נבחרי המועצה מעלים נושאים מוניציפאליים שונים לדיון ציבורי, פומבי וגלוי. מעל זירה זו ניתן לדרוש ולקבל מראש העיר הבהרות וביאורים על פעולות הרשות, לפקח ולבקר את הגורמים הקובעים והמבצעים. בכל ישיבת מועצה רשאי חבר המועצה לשאול את ראש הרשות 2 שאילתות. כמו כן בכל ישיבת מועצה עולות לדיון 4 הצעות לסדר, במידה וההצעה מתקבלת חייב ראש העיר בתוך 2 ישיבות מועצה לדון בהצעה לסדר שהועלתה.

 

עיריית בית שאן

רשימת  חברי  מליאה

 

מס' שם ומשפחה מס' זהות כתובת מייל טל' נייד
1 בן שטרית רפאל-

ראש העיר

022074579 rafi@bet-shean.org.il 052-2692055

 

2 אליעזר כהן זדה 053275418 eliezer@pcmrint.com 050-5202721

 

3 שלומי וקנין 306270130                 shlomi@keinans.com 050-4205906

 

4 הרב בדוש פנחס 038723011 Pinchas@bet-shean.org.il 050-4219004

 

5 זריהן אליהו 065654469 050-4474848

 

6 יעקב בן-חמו   041946674 pinatadag@gmail.com 050/3331712

 

7 שרביט צחי 200580173 sharvit1988@gmail.com   054-7505159

 

8 שרית חנני קדוש   sarithanany@walla.co.il 054/6989933

 

9 חריב יחזקאל 057477580 HEZI.HARIV4@GMAIL.COM 054-5629698

 

10 דיקלה עזראן 32105926 052/8033393

 

11 מוריס מיארה 069213585 moris@jolybar.com  052-3575871
12 כהן צמח אפרים 055672562 efic@histadrut.org.il 050-5925526

 

13 סויסה יוסף 068036763 huxhxuhxv1960@gmail.com  050-7213815