בית שאן עלתה 19 מקומות בדירוג השנתי שערכה חברת דן אנד ברדסטריט לשנת 2018

בית שאן עלתה 19 מקומות בדירוג השנתי שערכה חברת דן אנד ברדסטריט לשנת 2018

עיר בזינוק ובנסיקה:

על פי הנתונים שריכזה החברה, בית שאן טיפסה מהמקום ה- 40 למקום ה- 21, ודורגה במקום גבוה בשורה של פרמטרים כמו הימצאותה בעודף תקציבי (אחרי שנים רבות!), בשיעור גביית הארנונה (88% ), ניקוד גבוה במיוחד בשיעור מענקים לעיר ועוד.

בית שאן שוב מזנקת: העיר בית שאן עלתה 19 מקומות בדירוג השנתי שערכה חברת דנס 100( דן אנד ברדסטריט) לשנת 2018 בקרב רשויות קטנות שמספר תושביהן נמוך מ -50.000. בבית שאן ישנם, על פי נתוני החברה, 19.521 תושבים. על פי הנתונים שריכזה החברה ופרסמה אותם השבוע לציבור, בית שאן טיפסה מהמקום ה- 40 למקום ה- 21.

החברה מדרגת רשויות על פי מספר פרמטרים ובהם: הכנסות מתקציב, שיעור עודף או גירעון בתקציב רגיל (אחרי שנים רבות בית שאן נמצאת בעודף), שיעור גביית הארנונה (88% ), יחס תושבים לעסקים, שיעור מענקים לסך תקציב רגיל (בית שאן זכתה לניקוד 30.3 שהוא המקום השני בקרב הרשויות שנסקרו. מקדימה אותה בפרמטר זה  רק שדרות, אשר בדירוג הכללי ממוקמת מקום אחד אחריה), דירוג סוציואקונומי(4).

העלייה הדרמטית בהישגים הנפלאים של העיר והשיפור המשמעותי במיקומה בדירוג הם תוצאה ישירה של מכלול פעילויות שנעשו בעיר בשנים האחרונות בכלל ובשנה האחרונה בפרט, תוך כדי ריכוז מאמץ ואיגום משאבים על מנת להפוך ממצב של בלימה וייצוג למצב של צמיחה ופיתוח.

דן אנד ברדסטריט היא החברה המובילה והוותיקה בעולם בתחום המידע העסקי. החברה מספקת מידע מעמיק מהימן ומעודכן הכולל מידע עסקי, מידע שיווקי, ניהול סיכונים ואיתור הזדמנויות. היא עוסקת בין השאר גם בדירוג רשויות מקומיות על פי מספר מדדים.

בעיריית בית שאן לא הופתעו מהנתונים ומהתוצאה אך בירכו עליה: "עם עובדות אי אפשר להתווכח ואי אפשר לחלוק עליהן, ודאי לא כאשר מי שחתומה עליהן היא חברה בעלת שם עולמי בתחום ביצוע מחקרים בתחומי ניהול וכלכלה, והעובדות מדברות בעד עצמן. העיר בית שאן מצויה בעיצומו של תהליך צמיחה ופיתוח מתמשך, אשר בשנה האחרונה, לרבות זו הנוכחית, בא לידי ביטוי ביתר שאת בכל תחומי החיים".

Related posts