תעריפי ארנונה והנחות

חוק ההנחות בארנונה קובע כי ההנחות בארנונה מחושבות בהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחות בארנונה) התשנ"ג 1993. ההנחות בארנונה מוענקות לתושבי העיר הזכאים על פי השיעור המקסימלי שמאפשר החוק, ואשר אושרו ואומצו בהחלטת מועצת עיריית בית שאן. חוק זה בא על מנת להקל את התשלום על מי שנזקק להקלות. העירייה עושה כל שביכולתה על מנת לפשט את התהליך להגשת הבקשה ככל שניתן לטובת הזכאים.

תושב המעוניין להגיש בקשה לבדיקת זכאות להנחה עליו לנהוג על פי הנחיות כלליות אלו:

  • עבור כל סוגי ההנחה הקיימים, חובה על האזרח במעמד הבקשה, להציג תעודת זהות בה מעודכנת הכתובת, כולל ספח, המאשרת את היותו תושב העיר.
  • במידה והאזרח נמצא זכאי, ההנחה תחושב ממועד הזכאות בשנת המס.
  • התנאי לקבלת הנחה על מגורים הוא שהדירה תהיה רשומה בעירייה, ותופיע על שמו של הזכאי להנחה או על שמו של בן זוגו. כמו כן, על הזכאי להנחה להתגורר בדירת המגורים בכתובת שבגינה מחושבת ההנחה בארנונה.
  • תושב אשר רק העתיק את מקום מגוריו לבית שאן, ומבקש לבדוק זכאות להנחה, כתושב חדש עליו להמציא את האישור שקיים בכל רשות, שמאשר שאינו מקבל במקביל או קיבל הנחה בעיר הקודמת בה התגורר.
  • במקרה של זכאות כפולה ייהנה התושב הזכאי אך ורק בהנחה אחת, הגבוהה מבין שתי הזכאויות.
  • באם יש מחזיק נוסף בנכס, הזכאי להנחה – תינתן הנחה אחת בלבד – הגבוהה ביותר.
  • כמו כן, באם תושב אשר תחת שמו רשומים שני נכסים או יותר, יהיה זכאי להנחה אך ורק רק על אחד הנכסים מבין כל הנכסים הרשומים באחזקתו.
  • הנחה עבור חלק מהתקופה תחושב באופן יחסי לתקופה בה התושב החזיק בנכס.

הנחיות אלה תקפות עבור כל סוגי ההנחה ובכל בדיקת זכאות.

 

לרשימת ההנחות המלאה לחצו כאן

להורדת טופס בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים לחצו כאן

למידע נוסף  צו ארנונה 2018 | צו ארנונה 2017 | צו ארנונה 2016 | אישור תוספת ארנונה 2016 |  צו ארנונה 2015

דבר ראש העיר

תושבים יקרים,

בית שאן מצויה בעיצומה של תנופת פיתוח מואצת בכל התחומים. תושבי העיר ראויים ליהנות ממגוון השירותים המוניציפאליים שהם זכאים וראויים לקבלם. כמו מסים רבים אחרים, גם ארנונה היא מס מוניציפאלי המאפשר לרשויות מקומיות לתפקד ולהעניק לתושביהן את השירותים שהם זקוקים וזכאים להם.

כספי הארנונה, אשר תשלומם מעוגן בחוק, חוזרים, הלכה למעשה, אל משלמיהם באמצעות השירותים השונים: ניקיון, רווחה, שדרוג תשתיות והם מהווים את אחד המקורות העיקריים והחשובים ביותר למימון הפעילות הזאת.

כספי הארנונה מאפשרים לנו למלא את חובתנו, כרשות, לספק לתושבים את השירותים החיוניים הנדרשים ולהוציא לפועל שורה של פרוייקטים לטובת הציבור ולרווחתו.

העירייה, בראשותי, תוסיף לשקוד על פיתוחה וחיזוקה של העיר על ידי השקעה מתמדת בחינוך,  בפיתוח התיירות, בהבאת מפעלים חדשים לאזור התעשייה פארק צבאים, בשדרוג תשתיות, בבניית שכונות מגורים חדשות ובהפיכת העיר מקור משיכה אטרקטיבי לצעירים שיבנו בה את ביתם.

אני משוכנע כי תעריפי הארנונה בבית שאן סבירים ומידתיים בכל קנה מידה, כאשר לכל שקל יש ייעוד והמטרה היחידה והבלעדית של סך כל כספי הארנונה המצטברים בקופת העירייה היא השקעתם בשיפור איכות החיים של תושבי העיר.

 

בברכה,
 רפאל בן שטרית
 ראש העיר